MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Audioskopia - logo

:audioskopia:

PRZEprojekt styczeń, Zrób to z nami!

PRZEprojekt styczeń, Zrób to z nami!

Przeprojekt 2013 - plakat

Opublikowano: 11 stycznia 2013 Views: 1234 Projekty, PRZEprojekt

PRZEprojekt 2013

kuratorzy PRZEprojektu: Natalia Cieślak, Marta Kołacz, Piotr Lisowski
kuratorka cyklu Sztuka w Filmie: Kafka Jaworska
koordynacja: Żaneta Sarnecka

PRZEprojekt to skierowane do i współtworzone przez młodych artystów z Torunia działania  edukacyjno-warsztatowe, zakładające stworzenie w Centrum Sztuki Współczesnej miejsca do eksperymentowania na marginesie oficjalnego obiegu sztuki. Nazwa, którą nadali zaproszeni do udziału w pierwszej edycji młodzi twórcy, odnosi się do mowy ulicznej, w której przedrostek PRZE, często wbrew gramatycznym regułom, dodawany jest do słów, w celu wzmocnienia ich wymowy (PRZEokropny, PRZEkozacki, ale także PRZEpiękny itp.).

Celem projektu jest stworzenie alternatywnej przestrzeni w CSW przeznaczonej w całości dla sztuki młodych artystów. Będzie to miejsce prezentujące debiutantów, studentów oraz artystów młodego pokolenia. Chcemy stworzyć platformę wymiany myśli, poglądów i uwag dotyczących sztuki młodej. Chcemy aby artyści aktywnie zaangażowali się w wypełnianie przestrzeni.

PRZEprojekt w swojej nowej odsłonie skoncentrowany będzie na rozwijaniu formuły dyskusji wokół i o sztuce współczesnej. W praktyce przyjmie to formę otwartych spotkań i warsztatów z artystami, kuratorami i krytykami sztuki. Formuła zakładać będzie także cykl indywidualnych prezentacji, pokazów filmowych oraz wystaw. Nadrzędnym zdaniem PRZEprojektu jest wspieranie młodych twórców w celu stworzenia kolektywnego obszar działań, gdzie integracja następuje poprzez sztukę. Mamy nadzieję iż tego typu działania poprzez umożliwienie debiutującym artystom prezentacji własnej twórczości przyniosą konsolidację i aktywizację środowiska lokalnego, niosąc także doraźną i profilaktyczną pomoc młodym twórcom.

 

W programie na 2013 rok zakładamy cztery pola aktywności:

1. spotkania:

ARTYSTA OBECNY – to cykl spotkań bezpośrednio angażujących artystów do przybliżenia własnej twórczości, swojego warsztatu pracy, inspiracji, doświadczeń i poszukiwań. Autokomentarz pozostaje tutaj elementarnym źródłem informacji o zjawiskach artystycznych, przełamującym barierę pomiędzy artystą a widzem/odbiorcą. Tytuł cyklu bezpośrednio odnosi się do wystawy Mariny Abramović w nowojorskim Museum of Modern Art (2010), gdzie przez trzy miesiące artystka przesiadywała bez ruchu na krześle, nawiązując jedynie kontakt wzrokowy z przysiadającymi się do niej zwiedzającymi. W rezultacie wytwarzały się niezwykle spontaniczne relacje pomiędzy artystką a widzem, nieosiągalne – wydawać by się mogło – w zwykłym, galeryjnym obcowaniu z obiektem artystycznym.

POZA AKADEMIĄ  – cykl spotkań, wykładów i warsztatów z wybitnymi artystami, kuratorami, historykami sztuki, teoretykami, krytykami, animatorami kultury przybliżający zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne z zakresu sztuki aktualnej.

2. prezentacje/pokazy/mikro-wystawy 

OPEN CALL – to otwarty nabór portfolio, które zgłaszać będą mogli zainteresowani wzięciem udziału w projekcie artyści. W konsekwencji naboru wyselekcjonowane zostaną poszczególne osoby/grupy/projekty, których pomysły zostaną zrealizowany w przestrzeni LabSen/CSW. Przyjmą one w zależności od indywidualnego charakteru formę jednorazowej prezentacji, pokazu, spotkania czy też mikro-wystawy.

3. wystawy

W przeciągu roku przewidziane są dwie tematyczne wystawy przygotowane przez kuratorów PRZEprojektu. W wystawach będą brali udział artyści młodego pokolenia działający w Toruniu czy  też studiujący na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

4. PRZEgląd: Sztuka w Filmie 

PRZEgląd: Sztuka w Filmie to integralna część PRZEprojektu, to cykl pokazów filmów dotyczących współczesnych praktyk artystycznych połączonych z dyskusją o sztuce z udziałem zaproszonych gości. Na całość składać się będzie seria pokazów filmów dokumentalnych o polskich i zagranicznych artystach, mówiących o procesie twórczym i artystycznych aspiracjach współczesnych twórców sztuki współczesnej.

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń