MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Rob Curgenven & Ludomir Franczak - The Indians

:audioskopia: #6 Rob Curgenven & Ludomir Franczak: The Indians

TORMIAR, Zawód architekt - wykład Tomasza Fudali

TORMIAR: Zawód architekt – wykład Tomasza Fudali

Plakat otwartego spotkania poetyckiej grupy Jamochłon

Opublikowano: 15 listopada 2013 Views: 2567 Projekty, PRZEprojekt

PRZEprojekt: Otwarte spotkanie poetyckie grupy “Jamochłon”

czwartek, 21 listopada 2013 r., godz. 19.00, LabSen

Grupa poetycka „Jamochłon” powstała w Toruniu w połowie 2013 r.  Impulsem były wieczory poetyckie zainicjowane przez Rafała Kowalczyka i Michała Naleśniaka w klubie Kawalerka. Niewątpliwą nobilitacją był patronat profesora Jerzego Kryszaka, który od pierwszego spotkania podjął się roli recenzenta, a zarazem jurora ich twórczości wcześniej niepublikowanej. Właśnie możliwość publikacji utworów jako nagroda dla wyróżnionych twórców w lokalnym dwutygodniku ‚Toruń Miasto’ była jedną z dróg do ośmielenia i zintegrowania grupy. Wiersze prezentowane na łamach pisma w dziale Słowa z nadmiarem liter barwnie urozmaiciły treść każdego z numerów pisma. W połowie roku z inicjatywy wszystkich uczestników wieczorków poetyckich zawiązała się Grupa Poetycka „Jamochłon”. Pod patronatem klubu Dwa Światy co dwa tygodnie odbywają się wieczory literackie podczas których można zapoznać się z wierszami i prozą prezentowanymi przez samych autorów. Nazwa grupy oznaczać miała „najlepsze miejsce do badania tego, czego doświadczamy czyli wnętrze – najlepsze miejsce, z którego można wiele zauważyć, skomentować i wszystko spokojnie przetrawić”. Program – manifest grupy prawdo podobnie nigdy nie zostanie sformułowany, ponieważ zbyt wiele musiałby zawierać. ”Jamochłon” programowo nie utożsamia się z żadną opcją polityczną, ma charakter towarzyski i niczego nie prorokuje. Naszym celem jest zabawa słowem i radość związana ze wspólnym zaznajamianiem się z tekstami.” – stwierdzają twórcy grupy.’ W ich programie – manifeście można by przeczytać, iż członkowie „Jamochłona” pragną więcej światła, przyjaźni i marzycieli, ale jak wiadomo ów program nie powstał. Poezję traktują jako nieustanną wzorcownię nowych sposobów bycia i odwrotnie – nowych sposobów bycia używają jako wzorów (choćby tymczasowych). Od marca 2013 w Słowach z nadmiarem liter pojawiły się wiersze min. Anny Dwojnych, Basi Grzankowskiej, Marty Lang, Gosi Trzpil, Jerzego Korniaka, Adriana Stelmaszyka. Rolę ‚Lirycznego satelity’ grupy pełni Agnieszka Filipiak często prezentująca swoje utwory przy akompaniamencie gitary. Spotkania autorskie odbywają się z poszanowaniem przekonań religijnych, politycznych i światopoglądowych – częstokroć z upływem czasu wielu uczestników spotkań odkrywało lepszy świat zarówno w sobie jak i nieopodal, a i wybornym dowcipem lub anegdotą ‚jamochłony’ potrafią uraczyć słuchaczy.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń