MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zespół

Wacław Kuczma – Dyrektor

Marek Żydowicz – Kurator Programowy

Robert Małkiewicz – Główny Księgowy

Joanna Górska – Radca Prawny

Daria Pysiak – Kierownik Administracyjny

Anna Kompanowska – Kierownik Centrum Literatury i Wydawnictw

Elżbieta Kopacz – Kierownik Działu Edukacji

Wojciech Ruminski – Kierownik Działu Realizacji Wystaw

 

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń