MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Projekt na warsztacie

Projekt na warsztacie to spotkania o charakterze warsztatowym, podczas których młodzi twórcy, rozwijający swoje filmowe rzemiosło, przedstawiają fragmenty lub robocze wersje realizowanych przez siebie filmów. Jest to okazja do wymiany myśli między autorem a pierwszymi odbiorcami jego materiałów. Uczestnicy spotkań mają szansę zainspirować twórcę swoimi uwagami, natomiast autorzy mogą uzyskać pomoc w podjęciu kreatywnych decyzji dotyczących własnych projektów.

Dotychczasowe spotkania w ramach cyklu:
11.08.2018 – Dzień babci, reż. Ewa Ślusarczyk
8.09.2018 – Poczekalnia, reż. Marianna Korman
21.09.2019 – etiudy absolwentów Przedszkola Filmowego w Szkole Wajdy: Dzień babci, reż. Ewa Ślusarczyk; Może będzie dobrze, reż. Mirosław Kłopotowski; U babci, reż. Milena Mądra

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń