MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Regulamin

Zawartość serwisu www.csw.torun.pl, wliczając w to elementy tekstowe, graficzne i układ strony, jest własnością Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 13 oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest wyłącznie do użytku osobistego i w ilościach uzasadnionych tym użytkiem.
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu, powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania, całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę.

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń