MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Godziny otwarcia

Współpraca

Views: 1075342 Info

Bilety

I. Ceny biletów

Ceny biletów wstępu na wystawy czasowe, za wyjątkiem wystaw specjalnych oraz komercyjnych:

Bilet normalny na jedną wystawę czasową – 15 zł
Bilet ulgowy na jedną wystawę czasową – 10 zł

Bilet normalny na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 35 zł
Bilet ulgowy na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 30 zł

Bilet rodzinny na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 30 zł
(Bilet rodzinny obejmuje: 1 lub 2 osoby dorosłe i 1 lub 2 dzieci w wieku od 8 do 18 roku życia. Każde następne dziecko otrzymuje bilet bezpłatny)
Bilet dla osoby z niepełnosprawnością na jedną wystawę czasową – 5 zł
Bilet dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością na jedną wystawę czasową – 10 zł
Bilet dla osoby z niepełnosprawnością na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych oraz komercyjnych – 5 zł
Bilet dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych oraz komercyjnych – 10 zł
Bilet w czwartki na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych oraz komercyjnych – 5 zł
Bilet warsztatowy – 1 zł

2. Ceny biletów wstępu na wybrane wystawy czasowe mogą ulec zmianie i zostać ustalone na podstawie odrębnego zarządzenia Dyrektora CSW na poziomie innym aniżeli wskazany w ust. 1.

3. Ceny biletów wstępu na wystawy specjalne/komercyjne:
Ceny biletów wstępu na wystawy specjalne/komercyjne ustalane są na podstawie odrębnego zarządzenia Dyrektora CSW.

4. Ceny biletów na zajęcia edukacyjne organizowane przez Dział Edukacji:
Warsztaty z cyklu „Myślenie graficzne” – 30 zł / osoba
Warsztaty z cyklu „Chill-uff-ka” – 10 zł / osoba
Warsztaty organizowane w związku z wystawami prezentowanymi w CSW*– 14 zł / osoba
Warsztaty – kreatywne oprowadzanie – 14 zł / osoba
Warsztaty dla seniorów – 5 zł / osoba
Pozostałe warsztaty prowadzone zgodnie z programem stałej oferty* – 15 zł / osoba
Oprowadzanie z przewodnikiem – 50 PLN + bilety wstępu

*W przypadku grupy liczącej powyżej 30 osób, płatność za bilet na zajęcia edukacyjne wzrasta o 100% i wynosi 30 zł za każdą dodatkową osobę rozumianą jako uczestnik zajęć.

5. Ceny biletów na zajęcia organizowane przez Centrum Literatury i Wydawnictw:
Warsztaty – 15 zł / osoba
Spacery tematyczne – 15 zł / osoba
Warsztaty promocyjne –  1 zł/ osoba

6. Ceny Biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Centrum Sztuki Filmowej:
Bilet normalny do kina – 16 zł
Bilet ulgowy do kina – 14 zł
Bilet na pokazy specjalne dla seniorów – 12 zł
Bilety grupowe na wybrane filmy –  10 zł}
Warsztaty – 15 zł

7. Ceny biletów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:
Wystawy – 50% zniżki od ceny biletu normalnego/ulgowego
Warsztaty – 10% zniżki od ceny biletu normalnego/ulgowego
Oferta filmowa Kina Centrum – Bilet ulgowy dla każdego posiadacza ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
 

8. Ceny biletów wstępu na wydarzenie niestanowiące stałej oferty Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu ustalane są odrębnie na podstawie pisemnej decyzji Dyrektora.

9. Opłata za bilet dla osób fizycznych i prawnych za sesje zdjęciowe na terenie Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – 250 zł

I. Osobami uprawnionymi do nabycia biletu ulgowy, za okazaniem stosownych dokumentów, są:
1. uczniowie szkół dziennych;
2. studenci szkół wyższych;
3. nauczyciele;
4. emeryci i renciści;
5. opiekunowie osób z niepełnosprawnością;
6. członkowie związków i stowarzyszeń twórczych;
7. uczestnicy programu Absolwent UMK
8. posiadacze kart Jagielońskiego Programu Partnerskiego;

II. Osobami uprawnionymi do otrzymania biletu bezpłatnego na wystawy (oprócz wystaw specjalnych), za okazaniem stosownych dokumentów, są:
1. dzieci do lat 7;
2. pracownicy muzeów i galerii;
3. studenci ASP, Wydziałów Sztuk Pięknych, Historii Sztuki, Architektury;
4. członkowie AICA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki);
5. członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);
6. członkowie Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
7. członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS);
8. osoby odznaczone Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;
9. osoby, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
10. nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą (na 10-cioro dzieci – 1 opiekun bezpłatnie);
11. przewodnicy PTTK – przychodzący wraz z grupą;

III. Osobami uprawnionymi do otrzymania biletu bezpłatnego na wystawy (w tym również wystawy specjalne i komercyjne), za okazaniem stosownych dokumentów, są dziennikarze.

IV. Osoby z niepełnosprawnością uprawnione są do zakupu biletu na jedną wystawę / biletu na wszystkie wystawy w cenie 5 zł.
Opiekunowie osób z niepełnosprawnością uprawnione są do zakupu biletu ulgowy:
na jedną wystawę – w cenie 10 zł
na wszystkie wystawy – w cenie 10 zł
Nie dotyczy to wystaw specjalnych / komercyjnych. 

 

Regulamin Zwiedzania (pdf, 34.1 KiB)

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń