MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Godziny otwarcia

Współpraca

Views: 1034292 Info

Bilety

Wystawa Do czysta / The Cleaner:
25 zł – bilet normalny
20 zł – bilet ulgowy
50 zł – bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + minimum dwoje dzieci poniżej 18 roku życia).
Wystawa będzie dostępna od 18 roku życia lub pod opieką osoby dorosłej.

I. Ceny biletów
1. Ceny biletów na wystawy:
Cena biletu normalnego na jedną wystawę – 8 zł
Cena biletu ulgowego na jedną wystawę – 5 zł
Cena biletu rodzinnego na wszystkie wystawy – 20 zł
(bilet rodzinny obejmuje 2 osoby dorosłe + minimum 2 dzieci)
Cena biletu normalnego na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 12 zł
Cena biletu ulgowego na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych – 8 zł

Bilet na wszystkie wystawy w każdy czwartek (nie obejmuje wystaw specjalnych / komercyjnych) – 1 zł

2. Ceny biletów na wystawy specjalne / komercyjne:
Cena biletu normalnego na jedną wystawę specjalną / komercyjną – 12 zł
Cena biletu ulgowego na jedną wystawę specjalną / komercyjną – 8 zł
Cena biletu normalnego na dwie wystawy specjalne / komercyjne – 20 zł
Cena biletu ulgowego na dwie wystawy specjalne / komercyjne – 14 zł

3. Ceny biletów na zajęcia edukacyjne organizowane przez Dział Edukacji:
Warsztaty prowadzone zgodnie z programem stałej oferty. – 10 zł / osoba
(W przypadku grupy liczącej powyżej 30 osób, płatność za bilet na zajęcia edukacyjne wzrasta o 100% (20 zł) za każdą dodatkową osobę rozumianą jako uczestnik zajęć)
Warsztaty organizowane w związku z wystawami prezentowanymi w CSW– 10 zł / osoba
(W przypadku grupy liczącej powyżej 30 osób, płatność za bilet na zajęcia edukacyjne wzrasta o 100% (20 zł) za każdą dodatkową osobę rozumianą jako uczestnik zajęć)
Warsztaty „Zmysłoteka” – 11 zł / osoba lub 80 zł / karnet
Warsztaty – kreatywne oprowadzanie – 10 zł / osoba
(W przypadku grupy liczącej powyżej 30 osób, płatność za bilet na zajęcia edukacyjne wzrasta o 100% (20 zł) za każdą dodatkową osobę rozumianą jako uczestnik zajęć)
Warsztaty „Wyprawa w Głąb Sztuki” – 10 zł / osoba
Warsztaty dla seniorów – 1 zł / osoba
Oprowadzanie z przewodnikiem – 40 PLN + bilety wstępu

4. Ceny biletów na zajęcia organizowane przez Centrum Literatury i Wydawnictw:
Warsztaty – 8 zł / osoba
Spacery literackie – 1 zł / osoba

5. Ceny Biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Centrum Sztuki Filmowej:
Bilet normalny do kina – 14 zł
Bilet ulgowy do kina – 12 zł
Bilet na pokazy specjalne dla seniorów – 10 zł
Bilety grupowe na wybrane filmy – 10 zł / osoba

6. Opłata za bilet dla osób fizycznych i prawnych za sesje zdjęciowe na terenie Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – 100 zł

7. Bilet na taras – 1 zł

II. Osobami uprawnionymi do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem stosownych dokumentów, są:
1. uczniowie szkół dziennych;
2. studenci szkół wyższych;
3. nauczyciele;
4. emeryci i renciści;
5. osoby niepełnosprawne bez konieczności okazywania legitymacji;
6. członkowie związków i stowarzyszeń twórczych;
7. uczestnicy programu Absolwent UMK
8. posiadacze kart Jagielońskiego Programu Partnerskiego;

III. Osobami uprawnionymi do otrzymania 50% zniżki na wystawy specjalne/komercyjne oraz biletu bezpłatnego na pozostałe wystawy, za okazaniem stosownych dokumentów, są:
1. dzieci do lat 7;
2. dziennikarze;
3. pracownicy muzeów i galerii;
4. studenci ASP, Wydziałów Sztuk Pięknych, Historii Sztuki, Architektury;
5. członkowie AICA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki);
6. członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);
7. członkowie Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
8. członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS);
9. osoby odznaczone Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;
10. osoby, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
11. nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą (na 10-cioro dzieci – 1 opiekun bezpłatnie);
12. przewodnicy PTTK – przychodzący wraz z grupą;
13. opiekunowie osób niepełnosprawnych;

Poniżej dostępny regulamin zwiedzania:

Regulamin Zwiedzania (pdf, 34.1 KiB)

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń