MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PRZEfestiwal - plakat

PRZEfestiwal na zakończenie PRZEprojektu!

Przeprojekt 2013 - plakat

PRZEprojekt 2013

Audioskopia - logo

Opublikowano: 9 stycznia 2013 Views: 1503 audioskopia, Projekty

:audioskopia:

Projekt działań artystycznych audioskopia w przestrzeni LabSen

Kuratorzy projektu: Rafał Iwański, Rafał Kołacki

Ideą projektu :audioskopia: w przestrzeni LabSen jest realizacja cyklu wydarzeń artystycznych – koncertów, pokazów multimedialnych, warsztatów i prelekcji – prezentujących współczesnych artystów dźwięku i obrazu, zarówno z Polski jak i z zagranicy, wykonujących autorską muzykę elektroakustyczną (elektroniczną, improwizowaną, ambient, field recordings, itp.). Koncerty połączone będą z prezentacjami produkcji video-art i plastycznych, instalacji audio i audio-video. Warsztaty z kolei kończyć się będą pokazami podsumowującymi, koncertami lub wystawami. Cały cykl ma również na celu umożliwienie dialogu między artystami z różnych krajów, zajmującymi się odrębnymi dziedzinami sztuki, np. audio/video, audio/performance, wymiany doświadczeń czy w końcu wspólnego „działania w akcie”.

Cykl stanowi rozszerzenie idei festiwalu CoCArt Music Festival, zainicjowanego i współorganizowanego przez kuratorów R. Iwańskiego i R. Kołackiego od 2008 roku w kooperacji  z CSW. Festiwal ma na celu prezentację nowych trendów we współczesnej sztuce dźwiękowej oraz wizualnej. Przez 5 lat istnienia zyskał on bardzo dobre recenzje w prasie ogólnopolskiej i zagranicznej oraz wśród uczestników (zarówno występujących artystów, jak  i widzów).

Projekt :audioskopia: jest też kontynuacją indywidualnych działań kuratorskich obu prowadzących: cyklu koncertowego „Muzykofilia” (kierowanego przez Rafała Iwańskiego) – prezentującego współczesną muzykę elektroakustyczną (Klub Tantra w Toruniu, 8 koncertów zrealizowanych od 2010 r.) oraz cyklu wystaw odbywających się w ramach funkcjonowania Galerii 13 (kurator Rafał Kołacki) – prezentującego artystów street art, wspomaganych przez koncerty różnego typu muzyki poszukującej (Galeria13 w Toruniu, 6 wystaw i koncertów towarzyszących, zrealizowanych od  2010 r.).

Zdaniem kuratorów cyklu, wskazana jest większa prezentacja współczesnej muzyki elektroakustycznej, zwłaszcza w połączeniu z innymi prężnie rozwijającymi się dziedzinami sztuki współczesnej. Cykl ma na celu prezentację i umożliwienie żywego kontaktu z nowymi trendami we współczesnej sztuce audiowizualnej – w sytuacji narastającego z roku na rok zapotrzebowania na tego rodzaju twórczość, o którym świadczy chociażby duże zainteresowanie i frekwencja na CoCArt Music Festival. Jednym z celów jest edukacja artystyczna i wyczulenie słuchaczy na nowe, ciekawe zjawiska audiowizualne, które silnie rozwijają się od kilkudziesięciu lat, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Japonii, a w ostatnich dwóch dekadach coraz prężniej w Polsce i innych krajach dawnego Bloku Wschodniego.

Misją kuratorów cyklu jest propagowanie nowych trendów w sztuce współczesnej. Toruńska publiczność, chociażby ze względu na brak akademii muzycznej czy silniejszego środowiska z kręgu „nowej muzyki” skupionego wokół niej – nie ma możliwości częstego bezpośredniego kontaktu ze współczesną sztuką dźwiękową i audiowizualną. Kuratorzy cyklu uważają, że niezwykle cenna jest możliwość rozbudzenia zainteresowania wśród nowych słuchaczy i dotarcia do śledzących tego rodzaju twórczość, którzy znają ją głównie z płyt, Internetu, itd. – i co znamienne – z  koncertów i festiwali, na które muszą jeździć do innych większych ośrodków w Polsce (np. Kraków, Warszawa czy Bydgoszcz).

Cykl wydarzeń :audioskopia: ma więc na celu wzbogacenie oferty merytorycznej CSW w Toruniu, oraz zwiększenie zainteresowania dźwiękową i audiowizualną sferą sztuki współczesnej.

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń