MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Relacja: 21.01.2020 – Historia mody. Płaszcz z gronostajów, rękawice...

Lutowe wydarzenia w Czytelni!

Opublikowano: 20 stycznia 2020 Views: 1115 Cykle Czytelni, Czytelnia, Książki, Orient Express

23.01.2020 – Orient Express. Sztuka dialogu

Kiedy: 23 stycznia (czwartek), godz. 17.00

SZTUKA DIALOGU – spotkanie poświęcone problematyce dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego na przykładzie działalności Centrum Dialogu i Kultury „Doha” w Katowicach

Pierwszy tegoroczny „przystanek” Orient Expressu zatytułowany „Sztuka Dialogu” otwiera kolejną, czwartą już edycję projektu. Ma on szczególne znaczenie nie tylko dlatego, że udało nam się zaprosić do udziału w nim tak wyjątkowego gościa, z wieloletnim doświadczeniem w teorii i praktyce dialogu międzyreligijnego, ale także dlatego, że wpisuje się swoją tematyką w obchody Jubileuszowego XX Dnia Islamu w Kościele katolickim, który przypada 26 stycznia. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia to „Katolicy i Muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa”, a główne uroczystości odbędą się w siedzibie Instytutu Teologicznego Collegium Bobolanum w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy przystanku „Sztuka Dialogu” otrzymają „Kalendarz Trzech Religii” stworzony po raz ósmy przez chrześcijan, muzułmanów i żydów z Katowic. Tegoroczne wydanie kalendarza opatrzone jest podtytułem „Żydzie, chrześcijanie, muzułmanie – w Katowicach wczoraj i dziś” i po raz kolejny towarzyszy mu przesłanie o otwartości na wielokulturowość, dialog i szacunek okazywany każdemu człowiekowi.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce – obchodzony jest od 2001 roku z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, która to inicjatywa zyskała aprobatę Konferencji Episkopatu Polski. Organizacja uroczystości powierzona została Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, wchodzącemu w skład Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski. Tematykę kolejnych obchodów Dnia Islamu wyznacza coroczne przesłanie kierowane do muzułmanów przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie miesiąca postu, ramadanu. Warto podkreślić, że decyzja polskiego Episkopatu o ustanowieniu Dnia Islamu ma charakter pionierski w skali światowej. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzonego Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

„Kalendarz Trzech Religii” – wydawany jest od 2013 roku nakładem miasta Katowice pod redakcją ks. dra Tadeusza Czakańskiego, delegata metropolity katowickiego ds. dialogu z judaizmem i islamem. Inicjatywa zrodziła się podczas konferencji naukowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zorganizowanej z okazji 25. rocznicy spotkania międzyreligijnego zwołanego w Asyżu przez Jana Pawła II. Kalendarz uwzględniający święta trzech religii opracowywany jest przez przedstawicieli Kościołów Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Główna idea projektu to „łączyć, a nie dzielić”, jest on efektem wieloletniej współpracy społeczności wyznaniowych zamieszkujących Katowice: chrześcijan, żydów i muzułmanów. Ze względu na duże zainteresowanie nakład został zwiększony po pierwszych edycjach z 3 do 6 tysięcy.

Prowadzenie wykładu:

JABBAR KOUBAISY – z pochodzenia Irakijczyk, urodzony 29 maja 1965 roku w Al-Habbaniyyi, od 25 lat mieszkający na Śląsku. Dyrektor Centrum Dialogu i Kultury „Doha” w Katowicach, Dyrektor Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, Sekretarz Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w Polsce, Pełnomocnik Rady Imamów ds. Dialogu Międzyreligijnego przy Lidze Muzułmańskiej w RP, Prezes Muzułmańskiej Fundacji Pomocy. Autor licznych prac naukowych i popularno-naukowych, m.in. „Rola meczetu w Polsce”, „Działalność dobroczynna – normy szariatu i prawa”, „Umiarkowanie w prawie muzułmańskim”,  „Ochrona środowiska według prawa muzułmańskiego”, „Maria w islamie”. Jest organizatorem i aktywnym uczestnikiem dialogu międzyreligijnego oraz muzułmańskiego życia kulturalnego w Polsce, jednym z inicjatorów corocznych obchodów Dnia Chrześcijaństwa wśród Muzułmanów w Polsce, a także pomysłodawcą i założycielem Centrum Kultury i Dialogu „Doha” w Katowicach.

Wstęp wolny.

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń