MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Festiwale

Plateaux Festival

Plateaux Festival

Festiwal Form Audiowizualnych 7-9 listopada 2008 Na imprezie zostaną zaprezentowani najciekawsi artyści multimedialni oraz uznana i nagradzana sztuka audiowizualna, filmy eksperymentalne, muzyka elektroniczna, elektroakustyczna i awangardowa oraz...

Plakat Festiwalu Pole Widzenia

Pole Widzenia

Założeniem Festiwalu POLE WIDZENIA jest prezentacja ruchomych obrazów: animacji i sztuki wideo w kontekście historycznej struktury miasta, codziennego rytmu życia jego mieszkańców oraz turystycznego chaosu. Program składać się będzie z...

Plakat Cocart Music Festival

1. CoCArt Music Festival

Idea festiwalu Główną ideą Festiwalu było zaprezentowanie nowych trendów w muzyce współczesnej. W ramach międzynarodowego wydarzenia koncerty multimedialne zaprezentowali artyści integrujący muzykę, obraz i sztukę performance. CoCArt...

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń