MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

3. Cocart Music Festival

3. CoCArt Music Festival – odwołany z powodu żałoby...

Plakat promujący konferencję

Dzieje historii sztuki w Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europie

Opublikowano: 15 maja 2010 Views: 3667 Festiwale, Plaster, Sztuka

Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii PLASTER

26-29 maja 2010

W dniach 26-29 maja 2010 w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii PLASTER – wydarzenie promujące młodych grafików związanych z twórczością plakatową i projektowaniem graficznym.

Kurator festiwalu: Krzysztof Białowicz (krzysztof.bialowicz@csw.torun.pl)

/WYSTAWY&WARSZTATY

Zarówno w przestrzeni toruńskiego CSW, jak i w kontekście architektury miasta, prezentowane będą plakaty stanowiące wykładnik tego, co w polskiej sztuce plakatu oryginalne i aktualne. Festiwalowi towarzyszyć będzie konkurs na plakat, warsztaty typograficzne prowadzone przez znakomitych europejskich projektantów, międzynarodowa wystawa plakatu współczesnego na tarasie CSW oraz wystawa Lexa Drewińskiego – wybitnego polskiego plakacisty.

/KONFERENCJA

Dodatkowym wydarzeniem odbywającym się w ramach PLASTRA będzie ogólnopolska konferencja dotycząca kondycji plakatu współczesnego i jego pozycji we współczesnym, zdigitalizowanym i ‚obrazkowym’ świecie. W konferencji udział wezmą artyści tworzący plakaty oraz teoretycy sztuki. Inicjatorka konferencji – Katarzyna Kulpińska – historyk sztuki z Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

/KONKURS

W ramach międzynarodowego festiwalu PLASTER przeprowadzony zostanie konkurs na plakat promujący Toruń jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Konkurs ten skierowany jest do studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych w Polsce. Prace konkursowe oceniane będą przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem wybitnego polskiego plakacisty – Lexa Drewińskiego. Pomysłodawca konkursu – Nikodem Pręgowski artysta-grafik z Zakładu Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Termin nadsyłania prac konkursowych: 7 maja 2010 r.

Regulamin konkursu na plakat promujący Toruń jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016

/PROGRAM FESTIWALU

26 maja, środa

/Warsztaty typograficzne
Jacek Mrowczyk (PL)
Pokój z Kuchnią
12.00 – 15.00

Celem jednodniowych warsztatów będzie wprowadzenie w podstawy typografii.
Uczestnicy zrealizują zestaw kilku ćwiczeń pozwalających im zapoznać się z zasadami rządzącymi składem pisma; poznają również pojęcia dotyczące budowy liter, ich wzajemnej relacji, zasad budowania wyrazów z liter, wierszy z wyrazów, akapitów z wierszy, etc…Opanują też sztukę prawidłowego doboru trackingu, długości wiersza oraz interlinii.

Drugą część warsztatów stanowić będzie nauka ustawiania hierarchii w tekście, właściwego sposobu wyróżniania i akcentowania wybranych fragmentów oraz budowania struktury publikacji, która jest punktem wyjścia do projektu książki lub periodyku. Warsztaty uzupełnione będą prezentacjami dotyczącymi budowy znaków pisma, historii jego rozwoju, współczesnych zagadnień typografii.

Wymagane posiadanie komputera z programem InDesign.
Warsztaty prowadzone w języku polskim.
Ilość osób – 25.

/Uroczyste otwarcie festiwalu
19.00 – 20.00
basen performance, parter CSW

Wręczenie nagród w konkursie na plakat reklamujacy Toruń jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016.
Otwarcie wystawy Lexa Drewińskiego.
Wernisaż wystawy współczesnego plakatu na tarasie widokowym CSW .

/Prelekcja Lexa Drewińskiego
Kino Centrum
20.30 – 21.30

27 maja, czwartek

/Warsztaty typograficzne
Filip Blazek (CZ)
Pokój z Kuchnią
10.00 – 13.00
15.00 – 18.00

Warsztaty poruszać będą problem znaków diakrytycznych, czyli znaków, które rozróżniają i nadają specyfikę wielu europejskim językom (w Polsce są to n.p: ą, ć, ę, itp) Akcenty w poszczególnych alfabetach są ważnym elementem kulturowego dziedzictwa, jednak wielu designerów ma kłopot z projektowaniem ich w zgodzie z lokalną tradycją i specyfiką obszaru, w którym są używane.

Uczestnicy warsztatów poznają specyfikę akcentów występujących w językach europejskich oraz wykonają ćwiczenia mające na celu poprawne skonstruowanie i zakomponowanie ich w obrębie określonej czcionki.

Wymagane są przybory do pisania i rysowania; laptopy – dla chętnych.
Ilość osób – 20.
Warsztaty prowadzone w języku angielskim.

/Konferencja Młody Plakat Polski
Kino Centrum
10.00 – 21.00

Konferencja poświęcona współczesnemu plakatowi polskiemu to kolejna, po Konferencji STGU z 2005, debata nad nad kondycją i perspektywami młodego plakatu polskiego XXI wieku. Przedmiotem dyskusji będzie nie tylko twórczość najmłodszych polskich projektantów, ale także realizacje uznanych plakacistów – cezurę statnowi rok 2000. Zamierzeniem organizatorów jest, aby głos w dyskusji zabrali zarówno teoretycy jak i praktycy grafiki użytkowej – historycy sztuki, profesorowie kształcący młodych projektantów, designerzy i kolekcjonerzy plakatu. W kontekście formuły festiwalu Plaster, obejmującej wystawę i konkurs adresowany do młodych twórców plakatu, konferencja może stać się okazją do konfrontacji różnych punktów widzenia i starcia teorii z praktyką.

28 maja, piątek

/Warsztaty typograficzne: Dwujęzyczność / Wielojęzyczność
Marcel Bencik (SK)
Pokój z Kuchnią
10.00 – 13.00
15.00 – 18.00

Warsztaty skupiać się będą wokół typografii eksperymentalnej i wpływie projektowania graficznego na współczesne społeczeństwo. Szczególny nacisk położony zostanie na językowy aspekt nazewnictwa w kulturze krajów słowiańskich.

Uczestnicy warsztatów będą pracować nad tworzeniem i ujednolicaniem przekazu tekstowego składającego się z wielojęzykowych akcentów. Ich głównym zadaniem będzie stworzenie nowej „międzynarodowej” typografii,
bazującej na nowatorskiej formie w kontekście zapisu fonetycznego, i indywidualnych cech poszczególnych języków.

Wymagane są przybory do pisania i rysowania; laptopy – dla chętnych.
Ilość osób – 20.
Warsztaty prowadzone w języku angielskim.

/Prelekcja Istvana Szugyiczky (HU)
Kino Centrum
19.00 – 20.00

29 maja, sobota

/Warsztaty typograficzne
Franciszek Otto (PL)
Pokój z Kuchnią,
10.00 – 13.00

Warsztaty pod nazwą Zecernia związane będą z klasyczną techniką drukarską.
Jej kluczowy element – skład ręczny – będzie wykonany według wcześniej przygotowanej makiety.

Makieta stworzona zostanie przez uczestników warsztatów na podstawie zestawu czcionek ze wzornika krojów przygotowanego przez prowadzącego.

Efektem finalnym będzie kompozycja typograficzna wykorzystująca elementy tekstowe zaproponowane przez prowadzącego. Wydrukowana ona zostanie ze składu zecerskiego w charakterze komentarza typograficznego.

Ze względu na czas trwania warsztatów oraz ilość materiału zecerskiego w warsztacie może wziąć udział tylko 10 osób. Materiały związane z uczestniczeniem w warsztatach zapewnia prowadzący.

Warsztaty prowadzone w języku polskim.

/Istvan Szugyiczky (HU)
warsztaty
Pokój z Kuchnią
15.00 – 18.00

Głównym zagadnieniem poruszanym podczs warsztatów będzie typografia ilustracyjna i jej oddziaływanie na współczesny design. Uczestnicy warsztatów tworzyć będą kompozycje, w których główną rolę odgrywać będzie nowatorskie liternictwo balansujące na cienkiej krawędzi pomiędzy typografią a figurą graficzną.

Wymagane są przybory do pisania i rysowania; laptopy – dla chętnych.
Ilość osób – 20. Warsztaty prowadzone w języku angielskim

/Helvetica – pokaz filmu
Kino Centrum
19.00 – 20.30

Helvetica to jeden z najpopularniejszych proporcjonalnych jednoelementowych krojów pisma. Opracowany został pierwotnie jako czcionka przez Maxa Miedingera w 1957 r. dla firmy Haas’sche Schriftgießerei ze Szwajcarii. Nazwa kroju pochodzi od słowa Helwecja, rzymskiej nazwy obecnych terenów Szwajcarii.
Pismo to stało się jednym z najbardziej popularnych krojów na świecie, m.in. za sprawą użycia go jako fontu systemowego w komputerach Apple Macintosh.
Helvetice został poświęcony wielokrotnie nagradzany długometrażowy dokumentalny film, w reżyserii Garrego Hustwita. 50. rocznica powstania kroju pisma Helvetica stała się okazją do opowiedzenia jego historii oraz jego wpływu na współczesny design.
80-minutowy film został uzupełniony szeregiem wywiadów ze światowej sławy projektantami, wśród których znaleźli się m.in. Massimo Vignelli, Matthew Carter, Erik Spiekermann, Hermann Zapf, Michael Bierut, Neville Brody, David Carson, Jonathan Hoefler, Otmar Hoefer, Alfred Hoffmann, Lars Müller, projektanci studia Norm, Mike Parker, Rick Poynor, Stefan Sagmeister, Leslie Savan i Paula Scher.

/Finisaż festiwalu + koncert
Pokój z Kuchnią
21.00 – 24.00

 

/BIOGRAMY 

István Szugyiczky
István Szugyiczky – ur. w 1975 r. węgierski grafik; w 2001 r. ukończył wydział projektowania graficznego na Węgierskiej Akademii Sztuki Pięknych. Obecnie pracuje jako freelancer, interesuje się typografią ilustracyjną, liternictwem i projektowaniem plakatów. Członek-założyciel Stowarzyszenia Węgierskich Projektantów i Twórców Typografii; należy także do Węgierskiego Stowarzyszenia Plakatu.

Franciszek Otto
Franciszek Otto – ur.w 1960 r. typograf, projektant krojów pism. Dyplom w pracowni grafiki książki prowadzonej przez prof. Romana Banaszewskiego. Laureat trzeciej i czwartej edycji konkursu International Digital Type Design Contest, organizowanego przez firmę Linotype. Nagrodzone fonty to „Linotype Notec” (1999) i „Brda” (2003). W 2008 r. licencję „Linotype” otrzymały jego dwa kolejne fonty – „Waza” i „JP2”. Nauczyciel projektowania graficznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od kilku lat współpracuje z Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy jako autor oprawy graficznej wydawnictw muzealnych, w których stosuje własne fonty – „Fix” i „Nowy Toruń”. W roku 2008 katalog wystawy jubileuszowej wyróżniony został „Złotą Strzałą Łuczniczki”. Autor wielu znaków graficznych m.in. EMPiK-u, Bydgoskiego Informatora Kulturalnego, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy oraz Powiatu Nakielskiego.

Filip Blažek
Filip Blažek – pracuje jako grafik od 1993 roku. W roku 2000 ukończył Wydział Sztuk Pieknych na Uniwersytecie Karola w Pradze. Oprócz projektowania zajmuje się również pisaniem tekstów – jest m.in. współautorem publikacji Praktická typografie (Typografia w praktyce, ComputerPress, 2000, 2004), regularnie publikuje w periodykach poświęconych projektowaniu graficznemu. Jest założycielem i członkiem redakcji TYPO magazine, dedykowanemu typografii, projektowaniu graficznemu i komunikacji wizualnej, a także włascieliem serwera Typo.cz. Od 1999 daje wykłady na temat typografii i identyfikacji wizualnej marki. Jest czeskim delegatem międzynarodowej organizacji AtypI.

Jacek Mrowczyk
Jacek Mrowczyk – ur. 1972, absolwent ASP w Krakowie, pracownik ASP w Katowicach, współtwórca i redaktor ogólnopolskiego kwartalnika projektowego „2+3D grafika plus produkt” |
Zajmuje się grafiką wydawniczą, plakatami. Jest autorem książki Niewielki słownik typograficzny, PGR. Projektowanie graficzne w Polsce oraz twórcą kroju pisma Danova.

Marcel Benčík
Marcel Benčík, urodzony w 1977 w Žilinie (Pn Słowacja) grafik, freelancer, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie, organizator corocznej konferencji o designie KUPÉ na Słowacji; prowadzi również warsztaty. Od 1998 mieszka i pracuje w Bratysławie.

Lex Drewinski
Lex Drewinski – urodził się w 1951 roku w Szczecinie. W latach 1976-81 studiował w PWSSP w Poznaniu, w roku 1981 otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni plakatu prof. Waldemara Świerzego. Początkowo działał jako niezależny grafik, projektując m.in. plakaty dla warszawskiego Pol-Filmu. W latach 1983-85 pracował jako reżyser i scenarzysta w Studio Filmów Animowanych w Poznaniu. W 1985 r. opuścił Polskę i osiedlił się na stałe, wraz z rodziną, w Berlinie Zachodnim, gdzie kontynuował pracę grafika-freelancera, kształcąc się jednocześnie w zakresie grafiki komputerowej w CIMDATA GmbH w Berlinie. W roku 1992 wygrał konkurs na stanowisko profesora Wydziału Grafik-Design w Fachhochschule Potsdam w Poczdamie. W roku 1995 zrealizował przy współudziale studentów swój międzynarodowy projekt pt. Tolerance/lntolerance w takich uczelniach jak: Universidad Complutense, la Facultdad de Bellas Artes w Madrycie, Eina Escola de Disseny i Art, Universitat Autonoma de Barcelona w Barcelonie, Fachhochschule Potsdam w Poczdamie, który następnie kontynuował w roku 2000 w Facultad de Arquitectura y Diseńo, Universidad Católica w Quito (Ekwador)


UWAGA! Na warsztaty festiwalowe obowiązują zapisy po adresem:

sztukacieszuka@csw.torun.pl, lub nr tel. 056 610 9716

Zapisy należy zgłaszać od 21 kwietnia do 16 maja.

Wstęp wolny na cały festiwal!

Pliki do pobrania:
POSESJA – program konferencji
PROGRAM Festiwalu PLASTER

 

Za wsparcie dziękujemy:

Logotypy partnerów

Tags: , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń