MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Orient Potockiego

Orient Potockiego. Dźwiękopis

Plakat Ania Broda koncert

Ania Broda | koncert i warsztaty

Parisienne Carrots By Chiot's Run @ flickr

Opublikowano: 14 lipca 2011 Views: 2663 Pokój z kuchnią

FIZJOLOGIA SMAKU: Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna – obietnice i fakty

piątek, 22 lipca, godz. 18.00, Pokój z kuchnią
W ostatnich latach coraz szerzej w świecie promuje się w rolnictwie (w tym, w hodowli zwierzęcej) i przetwórstwie żywności organizmy transgeniczne, tj. genetycznie zmodyfikowane (ang. genetically modified organisms – GMO). W wykładzie zanalizowane zostaną potencjalne i faktyczne korzyści i zagrożenia związane współcześnie z GMO i żywnością transgeniczną.

Przedstawione zostaną wyniki badań naukowych, publikowane m. in. w Science, Nature i innych wiodących czasopismach naukowych. Analiza ta posłuży dostarczeniu przesłanek do odpowiedzi na pytania:

  • Czy nowa żywność, jaką stanowi żywność genetycznie zmodyfikowana, a szerzej, czy uwalnianie GMO do środowiska, głównie w postaci upraw i żywności transgenicznej spełnia warunki bezpieczeństwa zdrowotnego i ekologicznego oraz sprzyja stwarzaniu długotrwałych korzystnych warunków ekonomiczno-społecznych bytu większości rodzin rolników kraju?
  • Jaka żywność winna stanowić podstawę dla zdrowia?

Jacek J. Nowak

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń