MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zdjęcie AUGENMUSIK: FILASTINE | Piętnastka

AUGENMUSIK: FILASTINE | Piętnastka

Parisienne Carrots By Chiot's Run @ flickr

FIZJOLOGIA SMAKU: Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna...

Orient Potockiego

Opublikowano: 4 lipca 2011 Views: 2334 Pokój z kuchnią

Orient Potockiego. Dźwiękopis

6 lipca, środa, godz. 20:00, P+k

Koncert projektu

Ideą projektu jest dokonanie dźwiękowo-muzycznej interpretacji dzieł Jana Potockiego (Rękopis znaleziony w Saragossie i Podróż do Cesarstwa Marokańskiego); przybliżenie sylwetki i propagowanie twórczości jednego z najwybitniejszych literatów i podróżników europejskiego oświecenia. Projekt to przekład intersemiotyczny utworów literackich Potockiego na język innych mediów artystycznych (muzyka, sound art, poezja dźwiękowa). Muzyka mieści się w nurcie „głębokiego nasłuchiwania” i rekonstrukcji sonosfery dzieł literackich oraz dzienników podróży (Por. D. Toop, Ocean of Sound; D. Valesco Island Landscape „Following in Humboldt’s Footsteps through the Acoustic Spaces of the Tropice”).

Orient Potockiego. Dźwiękopis ma charakter artystyczno-edukacyjny. Jest próbą antropologicznej rekonstrukcji sposobu doświadczania rzeczywistości Orientu utrwalonej w dziełach osiemnastowiecznego Europejczyka. Ten miniony świat staje się materią artystycznej ekspresji współczesnego twórcy żyjącego w zglobalizowanym świecie. Projekt ma na celu przybliżenie życia i twórczości wybitnego literata, podróżnika, etnografa i archeologa, który swą erudycję oraz doświadczenia podróżnicze przekładał na twórczość literacką.

Integralną częścią projektu jest twórcza współpraca artystów z różnych krajów reprezentujących różne dziedziny sztuki i refleksji antropologicznej. Orient Potockiego tworzą: Dariusz Wojtaś, Dariusz Brzostek, Rafał Kołacki, Krystian Wieczyński, Radosław Garncarek, Paweł Bohuszewicz, Robert Zalewski.

Wstęp wolny!

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń