MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Plakat Czas na Kosowo

Czas na Kosowo

generator.x show by jared @Flickr

Strategia rozwoju kultury dla Torunia – spotkanie robocze z...

Plakat Strange Lóóp

Opublikowano: 21 maja 2012 Views: 2784 Pokój z kuchnią

Strange Lóóp

22 maja, godz. 19.00, wstęp wolny

Projekt ma charakter artystyczno – naukowy. W jego ramach specjaliści z zakresu nauk poznawczych spotykają się z artystami, aby wspólnie badać mechanizmy działania świadomości. Widz jest uczestnikiem tanecznego performance, w którym najpierw „wykładowca-performer” opisuje działanie świadomości, uwarunkowanej funkcjonowaniem ciała, a następnie widz weryfikuje poznaną koncepcję, obserwując interakcję tancerek z mediami. Kamery zamontowane do ciał tancerek przekazują bezpośrednio obraz na ekrany. Muzyka w spektaklu powstaje na żywo, poprzez sprzężenia zwrotne mikrofonów z głośnikami. Spektakl Strange Lóóp interpretuje koncepcję świadomości Douglasa Hofstadtera.

Więcej informacji o projekcie na: www.strangeloop.pl

Magdalena Przybysz – taniec
Marta Romaszkan – taniec
Patryk Lichota – koncepcja i muzyka

wykład – dr Tomasz Komendziński

Spektakl Realizowany w ramach programu SCENA DLA TAŃCA Instytutu Muzyki i Tańca

Patryk Lichota
Muzyk, kompozytor, producent radiowy. Lider formacji audiowizualnej KakofoNIKT, eksperymentującej z przestrzenią występów i deprywacją percepcji dźwięku. Autor muzyki do spektakli „Orfeusz i Eurydyka“ w reżyserii Janusza Stolarskiego, „Jarzenie” i „Animo Tristi” Teatru Palmera Eldritcha, „Bez Podłogi” Kompanii Doomsday, widowiska multimedialnego „Głosy” oraz spektaklów dla dzieci „Układanka” i „Audio Pyłki“ w reżyserii Roberta Jarosza.
Współpracuje z duetem performatywnym Janicka/Elsner, przy projektach „Podejrzane”, „Flow”, „Imponderabilium”, „Pokój Amesa“. Tworzy przestrzeń dźwięku w odwołującym się do starożytnych misteriów „Symbolatorium” The Mysteries Projekt Theatre ze Szczecina. Aktywny muzyk free improvisation, gra na preparowanym saksofonie w zespołach Kurort, Stupor, Batyskaf. Grał i/lub nagrywał m.in. z Blanką Dembosz, Claytonem Thomasem, Piotrem Mełechem, Jeffem Gburkiem, Jakubem Paczkowskim, Piotrem Tkaczem, Alfredo Costa Monteiro, Adamem Gołębiewskim, Konradem Chylem.
Prowadzi program Audiosfera w Radio Afera poświęcony muzyce współczesnej.
Jest autorem koncepcji performansu „Strange Lóóp“ oraz twórcą muzyki
i rozwiązań wizualnych.

Magdalena Przybysz
Absolwentka psychologii stosowanej na UJ. Trenerka Neurolingwistycznego Programowania. Pierwsze doświadczenia taneczne zdobywała w projektach Eksperymentalnego Studia Tańca Iwony Olszowskiej. Obecnie związana jest ze Stowarzyszeniem Humanistycznych Inicjatyw Twórczych SZTRUKS w Krakowie. Stypendystka Solo Projekt 2009 programu Stary Browar Nowy Taniec w Poznaniu. Realizuje autorskie projekty oparte na poszukiwaniach w obszarze sztuki dźwięku, ruchu i obrazu, podejmując współpracę z twórcami z innych dziedzin (m.in.: z Zorką Wollny, Pierre’em Deloche, ElektromoonVision, Harakiri Farmers, Tomkiem Chołoniewskim).
W czasopiśmie „Zadra” tworzy cykl „kreacji- rozmów” z nieżyjącymi choreografkami, wybitnymi kobiecymi osobowościami tańca (np.: Isadora Duncan, Pina Bausch).
W projekcie Strange Lóóp jest tancerką oraz współtworzy rozwiązania choreograficzne.
www.magdalenaprzybysz.com

Marta Romaszkan
Ukończyła kierunek Filozofia-Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W swojej pracy nad ruchem czerpie inspirację ze wschodnich sztuk walki – Tai Chi i japońskiego Aiki. Uczyła się w Chinach, w Polsce – w szkole Piotra Ziemby, a obecnie u mistrza teatru Noh i Aiki Masato Matsuura. Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca 2012.
Marta – w pracy nad ruchem – bada procesy, jakie zachodzą podczas improwizacji, inspirując się różnymi jej koncepcjami również w innych, niż taniec, dziedzinach – np. free improvisation.
Wraz z Patrykiem Lichotą zrealizowała performans Straving Mirros (ADM, Blixem Festival), współtworzy projekt FRIV MOVE zrzeszający muzyków i mooverów eksplorujących możliwości komunikacji pomiędzy muzykiem/ dźwiękiem/ ciałem w ruchu/ i…/.
W projekcie Strange Lóóp jest organicznym ogniwem, transmisyjnym węzłem komunikacyjnym w zintegrowanej sieci reaktywnych działań ciał i urządzeń.

dr Tomasz Komendziński
Wykładowca na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu; jeden z animatorów kierunku Kognitywistyka na UMK; inicjator
i organizator międzynarodowej konferencji Cognitivist Autumn in Torun oraz Neuro Culture Meeting i Tribute to Francisco Varela. Redaktor prestiżowego pisma Theoria et Historia Scientiarum; ważny udział w redakcji naukowej, promocji i organizacji pisma Avant.
Doktor Komendziński inspiruje i aktywizuje naukowo młodzież akademicką. Jego zainteresowania naukowe obejmują: ucieleśnienie umysłu i poznania, enaktywizm, zintegrowana teoria komunikacji, teoria i metodologia badań interdyscyplinarnych, neurofenomenologia, fantomologia, filozofia w kontekście nauki, filozofia amerykańska.
W projekcie Strange Lóóp prowadzi wykład dotyczący różnych aspektów ucieleśnionego umysłu.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń