MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Plakat Festiwalu Pole Widzenia

Pole Widzenia

Plakat Festiwalu Pole Widzenia 2

Pole Widzenia 2 / Festiwal Animacji i Nowych Mediów

Plakat konferencja Nowoczesność Kolekcji

Opublikowano: 10 października 2008 Views: 1979 Konferencje, Sztuka

Konferencja: Nowoczesność kolekcji

Konferencja naukowa
16-18 października 2008 roku

W dniach 16-18 października 2008 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Nowoczesność kolekcji.

Zorganizowana pod honorowym patronatem Prof. Krzysztofa Pomiana, we współpracy z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK i Katedrą Historii Sztuki i Kultury UMK zawierało trzy panele tematyczne:

1. Kolekcjonerstwo a innowacje w kulturze – Kolekcjoner wobec sztuki swoich czasów
2. Kolekcjoner wobec sztuki swoich czasów – Kolekcjoner artysta/artysta-kolekcjoner
3. Kolekcjoner–artysta/artysta–kolekcjoner – Rola kolekcjonera w kulturze XX i XXI wieku

W dyskusji wzięło udział 34 uczestników – z Polski, Francji, Niemiec, Węgier i Kolumbii. Specjalnym wydarzeniem kolokwium było wystąpienia Pana Ghislain Mollet-Vieville, francuskiego krytyka i teoretyka sztuki, kolekcjonera sztuki minimalistycznej i konceptualnej. Jego pasjonujący wykład przybliżył słuchaczom różne, czasami bardzo eksperymentalne aspekty kolekcjonowania współczesnej sztuki, a także mechanizmy działania rynku związanego ze sprzedażą sztuki konceptualnej i minimalistycznej oraz naturę relacji kolekcjoner-artysta/artysta-kolekcjoner.

W ciągu trzech dni konferencji Centrum Sztuki Współczesnej odwiedziło około 300 osób. Byli to przede wszystkim wykładowcy UMK, krytycy sztuki, kuratorzy, kolekcjonerzy, artyści i studenci wyższych uczelni artystycznych.

17 października , w drugim dniu kolokwium, po obradach, odbył się bankiet w Złotej Sali Pałacu Dąbskich, który jest siedzibą Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W bankiecie uczestniczyło około 100 osób.

Tworzyć od podstaw kolekcję muzealną – to ogromne wyzwanie postawione przed CSW Znaki Czasu w Toruniu. Jest to wszak również unikalne doświadczenie kulturalne, intelektualne i artystyczne. Tym bardziej, kiedy chodzi o różnorodne – czasem ryzykowne – propozycje sztuki współczesnej. Kolekcja ma moc przekształcenia zawartego w nich eksperymentu i niepewności w walory stabilne. Czy jednak można mieć taką pewność? Jaką winna być taka kolekcja, aby była współczesna, adekwatna do zmieniającego się świata?

Refleksjami na ten temat podzielą się uczestnicy międzynarodowego kolokwium pt. Nowoczesność kolekcji/ Modernity of the Collection zorganizowanej przez CSW wspólnie z UMK w Toruniu. Debata przebiegać będzie wokół problematyki innowacyjnej roli kolekcji/kolekcjonera wobec kultury. Dla ukazania jej ciągłości poruszone zostaną wybrane elementy historii kolekcjonerstwa i muzealnictwa w XVII, XVIII oraz XIX stuleciu. Każda epoka ma przecież swoją nowoczesność, a czasem bywa i tak, że najpełniejszym objawem postaw nowoczesnych stają się kolekcje sztuki dawnej. Zasadnicza część obrad zostanie jednak poświęcona – zgodnie z profilem działalności CSW – istotnym zagadnieniom współczesnej kultury wizualnej, miejscu sztuki najnowszej w kolekcji, relacji pomiędzy artystą a kolekcją w ostatnich dziesięcioleciach oraz sytuacji w jakiej znalazł się kolekcjoner w końcu XX i na początku XXI wieku.

Kolokwium odbędzie się w dniach od 16 do 18 października 2008 r. w Toruniu w budynku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu oraz na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Konferencja: Nowoczesność kolekcji

Komitet organizacyjny pod honorowym przewodnictwem prof. Krzysztofa POMIANA:

 • dr Agnieszka KLUCZEWSKA-WÓJCIK (Katedra Historii Sztuki i Kultury, Wydział Nauk Historycznych UMK)
 • dr Katarzyna LEWANDOWSKA-MICHALSKA (Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu)
 • Stefan MUCHA (dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu)
 • dr hab. Tomasz F. de ROSSET (Zakład Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK)
 • dr Marcin SZELĄG (Muzeum Narodowe w Poznaniu)

Kierownik naukowy konferencji:
dr hab. Tomasz F. de ROSSET

Kontakt:
Katarzyna Lewandowska-Michalska
tel. 056 610 9713
katarzyna.michalska@csw.torun.pl
colloque@csw.torun.pl

Konferencja jest objęta patronatem
Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008

Organizatorzy:

 • Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Partner strategiczny:

 • Toruń – Europejska Stolica Kultury 2016

Partnerzy i patroni medialni:

 • Narodowe Centrum Kultury
 • Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008
 • Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Torunia
 • Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Muzeum Europy
 • Ambasada Francji
 • Instytut Francuski
 • Magazyn Art & Business
 • Magazyn Arteon
 • Magazyn Sztuka.pl
 • TVP Bydogoszcz

Konferencja: Nowoczesność kolekcji

Program Konferencji (pdf, 107.5 KiB)

Tags: , , , , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń