MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Lekcja czytania obrazu: Anna Bochenek

Wyprawa w głąb sztuki: Kolekcja CSW. Nabytki 2023

Opublikowano: 8 grudnia 2023 Views: 351 Strona główna, Sztuka

Wirtualny pawilon CSW „Czarne Dziury” – wernisaż online

Wernisaż online: 11 grudnia (poniedziałek), godz. 18.00 (CET)

Gdzie: facebook.com/csw.torun

Zapraszamy na wernisaż online wirtualnego pawilonu CSW Czarne Dziury w ramach międzynarodowego projektu The Wrong Biennale.

Gośćmi specjalnymi będą autorki i autorzy prac, a także eksperci: astronom, prof. Andrzej Strobel (UMK) oraz socjolog i filozof, prof. Krzysztof Abriszewski (UMK).

Spośród wielu zgłoszeń wybraliśmy prace osób reprezentujących trzy kontynenty i siedem krajów. Pokażemy dzieła następujących artystek i artystów: Monika K. Adler, blanche the vidiot (Szabina Péter & Kristóf János Bodnár), Iza Koczanowska, Piotr Krzymowski (praca wybrana z naszej kolekcji), Wiktoria Makowska, Karolina Maliszewska, Olena Matoshniuk, Emma Ongman, Andre Perim, Michał Pietrzak, Karolina Płanik, Aras Pranckevičius, Katarzyna Tretyn, Anna Zatsarinna & Maksym Zatsarinnyi.

 

Tematem cyfrowego pawilonu Centrum Sztuki Współczesnej są Czarne dziury. To tajemnicze zjawisko wciąż nie zostało do końca zbadane przez naukę. Czarne dziury opisywane za pomocą równań matematycznych i astrofizyki są obszarami czasoprzestrzeni, z których podobno nic nie może się wydostać. Pierwsza wizualizacja czarnej dziury została zaprezentowana w 2019 roku. Z obliczeń przeprowadzonych przez ekspertów w 2022 roku wynika, że we Wszechświecie istnieje co najmniej 40 miliardów czarnych dziur. Czy rozum ludzki jest w stanie przeniknąć fenomen czarnej dziury, skoro nie może tego uczynić światło czy informacja?

Wybrane przez nas prace stanowią twórczą refleksję nad czarnymi dziurami jako bytami kosmicznymi, ale przede wszystkim jako kreatywnymi ideami, które mogą posłużyć do przedstawienia lub skomentowania filozoficznych, politycznych, społecznych czy psychologicznych wyzwań współczesności. Dla artystów czarne dziury stały się kluczami interpretacyjnymi do ukazania mechanizmów ludzkiej percepcji, medialnych reprezentacji rzeczywistości, problematyki gender, zagadnień ekologicznych, grozy konfliktów wojennych czy relacji człowieka wobec sztucznej inteligencji. Różnorodności podjętych tematów towarzyszy ekspresyjność technik audiowizualnych wykorzystanych do przygotowania prac.

Uwaga, wernisaż online na żywo tylko w języku angielskim!

Wydarzenie jest współorganizowane i goszczone przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

 

Online opening: 11th of December (Monday), 18:00 CET

Where: facebook.com/csw.torun

Join us for the online opening of the CoCA’s Black Holes virtual pavilion for The Wrong Biennale!

Our special guests will be the authors of the works presented in the pavilion, as well as experts from the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland: an astronomer Prof. Andrzej Strobel, and a sociologist and philosopher Prof. Krzysztof Abriszewski.

From many works submitted in response to our open call we have selected artworks by artist from seven countries on three continents: Monika K. Adler, blanche the vidiot (Szabina Péter & Kristóf János Bodnár), Iza Koczanowska, Piotr Krzymowski (work selected from the CoCA’s collection), Wiktoria Makowska, Karolina Maliszewska, Olena Matoshniuk, Emma Ongman, Andre Perim, Michał Pietrzak, Karolina Płanik, Aras Pranckevičius, Katarzyna Tretyn, Anna Zatsarinna & Maksym Zatsarinnyi.

The main theme of our digital pavilion are black holes – a mysterious phenomena, yet to be fully understood by science. Described by astrophysics and mathematical formulas, they are regions of space-time from which nothing can escape.

The first visualisation of a black hole has been presented in 2019. In 2022 the experts estimated there are at least 40 billion black holes in the known universe. Is human mind capable of grasping the true nature of a cosmic entity from which neither light nor information can escape?

The works we’ve selected are artistic reflections on black holes not only as astronomical objects, but primarily as creative concepts that may serve to present or comment on philosophical, political, social or psychological challenges of modern times.

In the hands of the artists black holes became interpretive keys that helped to disclose the mechanisms of human perception, media depictions of reality, gender issues, environmental problems, the horror of armed conflicts, or relations between people and AI. The variety of topics matches the expressivity of audiovisual techniques employed in the creation of presented artworks.

The opening will be streamed live in English only.

The event is co-organized and hosted by the Modernity Centre Knowledge Mill in Toruń, Poland.

 

 

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń