MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Festiwal Muzykofilia. Edycja 2: natura dźwięku / Wykład mistrzowski...

Wystawa / I po co nam wolność?

Opublikowano: 4 maja 2018 Views: 1658 Galeria kolekcji CSW, Sztuka

Galeria Kolekcji CSW: Katarzyna Tretyn-Zečević, z cyklu Imponderabilia

Kurator: Mateusz Kozieradzki — opiekun merytoryczny kolekcji CSW

W przestrzeni hallu toruńskiego CSW przygotowana została galeria kolekcji CSW. Jest to przestrzeń, która ma charakter wystawy stałej z cyklicznie zmieniającymi się dziełami. Co trzy tygodnie na ścianie pojawiać się będzie nowy obiekt pochodzący z wieloaspektowej kolekcji sztuki CSW.
Kolekcja CSW gromadzona jest od początku istnienia instytucji. Tworzą ją obiekty o różnym charakterze: od klasycznych jak malarstwo czy rzeźba po obiekty o charakterze efemerycznym. Projekt ma przybliżyć widzom zbiory, które mimo, iż znajdują się w Toruniu, oprócz wystaw czasowych, na których są prezentowane, zwykle przechowywane są w magazynie.

Kolejną odsłoną prezentacji kolekcji jest praca Katarzyny Tretyn-Zečević.

Imponderabilia to wyszywane płótno z wyodrębnionym centrum kompozycyjnym w formie nie zaszytego okręgu. W efekcie powstała kompozycja łącząca w sobie elementy abstrakcyjne i bezprzedmiotowe z rękodzielniczymi i materialnymi. Pierwsze widoczne są w aspiracji do uzyskania najdoskonalszej z geometrycznych figur – okręgu; drugie w wycyzelowanej metodzie jej realizacji, wymagającej benedyktyńskiej pracy nad formą. Stawką precyzyjnie wszytych w płótno w regularnych od siebie odstępach nici, optycznie dynamizujących kompozycję, stają się jednak tytułowe imponderabilia, a zatem rzeczy nieuchwytne, nie dające się zważyć, zmierzyć, dokładnie określić. U Tretyn-Zečević takimi sprawami stają się rudymenty jej twórczości. Przyznając nici pierwszorzędną i autonomiczną wartość w konstruowaniu pracy, artystka osiąga optymalnie minimalistyczny rezultat. Zauważalna jest przy tym modernistyczna osnowa jej pracy, która jako część większej całości o tym samym tytule wyraźnie nawiązuje do malarstwa Kazimierza Malewicza.
Ewelina Jarosz

Zakup ze środków własnych w ramach programu Kolekcje – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej (2013)

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń