MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Spotkanie wokół książki „Pokonać mur”, rozmowa z Małgorzata Czyńską...

Wystawa / Dimitris Tzamouranis. Ogród Młodości / Galeria Tumult

Opublikowano: 24 października 2018 Views: 1571 Galeria kolekcji CSW, Sztuka

Galeria kolekcji CSW | prace wideo: Ewa i Jacek Doroszenko, The same horizon repeated at every moment of the walk

Kurator: Mateusz Kozieradzki — opiekun merytoryczny kolekcji CSW

W przestrzeni hallu toruńskiego CSW w sąsiedztwie Galerii kolekcji CSW umieszczony został monitor. W miejscu tym cyklicznie prezentowane będą prace wideo ze zbiorów instytucji. 
Kolekcja CSW gromadzona jest od początku istnienia instytucji. Tworzą ją obiekty o różnym charakterze: od klasycznych, jak malarstwo czy rzeźba, po obiekty o charakterze efemerycznym. Projekt ma przybliżyć widzom zbiory, które mimo, iż znajdują się w Toruniu, oprócz wystaw czasowych, na których są prezentowane, zwykle przechowywane są w magazynie.

 

Ewa i Jacek Doroszenko, The same horizon repeated at every moment of the walk, wideo, 2011

W wielu albumach przechowywane są fotografie z podróży. Turyści uwieczniają chwile na kadrach zdjęć. Dzieje się tak, ponieważ wielu ludzi uważa za najważniejsze doświadczenie wzrokowe, skupiając się głównie na aspektach wizualnych. Według badań również ważnym elementem jest środowisko akustyczne. Wiele elementów zapamiętywanych jest również poprzez dźwięk. W pracy wideo z kolekcji CSW artyści wykorzystują dźwięk w krajobrazie jako podstawę do działań w sferze wizualnej.

„Nadrzędną ideą projektu jest poszukiwanie powiązań krajobrazu dźwiękowego z widzialnym. Zainspirowani badaniami pejzażu dźwiękowego terenów miejskich oraz współczesnymi narracjami na temat miasta, udokumentowaliśmy i za pomocą różnorodnych praktyk artystycznych przetworzyliśmy efemeryczne elementy miejskiego pejzażu Barcelony. Dokonując rejestracji otoczenia dźwiękowego stworzyliśmy kompozycje dźwiękowe oraz wizualne, wynikające ze specyfiki danego nagrania. Instalacje dźwiękowe oraz prace wideo zostały oparte na elektronicznie przetworzonych nagraniach.
Projekt został zrealizowany w ramach rezydencji artystycznej w Fundació AAVC Hangar w Barcelonie w 2014. Posiada również swoje archiwum internetowe, w którym można zapoznać się z poszczególnymi pracami audiowizualnymi, posortowanymi według lokacji w Barcelonie: www.soundreaming.org” (za: www.wozownia.pl)

 

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń