MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FOTOgrafia _3: Krótka historia panoramicznego oglądu świata

Miniatura z logotypem CSW

Relacja: 20.11.2018 – Historia mody. Moda w świecie muzułmańskim

Opublikowano: 17 listopada 2018 Views: 1210 Cykle Czytelni, Czytelnia, Książki, Orient Express

29.11.2018 – Orient Express. Tunezja

Kiedy: 29 listopada (czwartek), godz. 17.00

Jak co miesiąc zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Orientu mieszkającymi w Polsce, którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi współegzystowania w naszym kraju.

Gościem najbliższego spotkania będzie Konsul Honorowy Republiki Tunezji w Rzeczypospolitej Polskiej – Lotfi Mansour.

LOTFI MANSOUR – lekarz medycyny, specjalista chirurgii ogólnej, działacz społeczno-polityczny, dyplomata. Urodził się 17 marca 1965 roku w Tunisie w Tunezji.  W latach 1984–1991 odbył studia medyczne, rozpoczęte w Akademii Medycznej we Lwowie (1984–1986), a kontynuowane i ukończone w Akademii Medycznej w Kijowie (1986–1991). Po powrocie do Tunezji odbył roczny staż podyplomowy, który umożliwił mu nostryfikację dyplomu. W 1992 roku przyjechał do Polski, kraju ojczystego żony, z którą związek małżeński zawarł w Kijowie w 1991 roku, gdzie poznali się, studiując medycynę. W 1994 roku, po legalizacji dyplomu w Polsce i rocznym stażu jako wolontariusz w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, został tam zatrudniony na stanowisku asystenta na Oddziale Chirurgicznym i rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej. Wkrótce podjął wraz z żoną decyzję o otwarciu wielospecjalistycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rodzinna” w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku, którymi kieruje do dnia dzisiejszego. 
Poza pracą zawodową działa na różnych polach społecznie i politycznie. Od 2006 roku nieprzerwanie do ubiegłego roku był członkiem Zarządu Powiatu w Aleksandrowskiego, w 2015 roku startował w wyborach do parlamentu. Od lat prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów i kombatantów wojennych. W 2012 roku został uhonorowany Medalem za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W 2016 roku z jego inicjatywy powstała Fundacja Polsko-Tunezyjska Przyjaźń, w której objął funkcję Prezesa, a której celem jest udzielanie pomocy i wsparcia obywatelom Tunezji mieszkającym w Polsce i Polakom przebywającym w Tunezji, a także pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-tunezyjskich. 
W 2018 roku został nominowany na stanowisko Konsula Honorowego Republiki Tunezyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej dla regionu trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Siedziba konsulatu mieści się w Toruniu, a jego podstawowym zadaniem jest poprawa i umocnienie relacji gospodarczych, społecznych, naukowych i kulturalnych pomiędzy Polską a Tunezją. Lotfi Mansour jest żonaty z Polką i ma troje dzieci, które – idąc w ślady rodziców – kształcą się w kierunku medycznym.

Wstęp wolny

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń