MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Malarstwo

Zaistnieć

Praca Anny Bochenek jest abstrakcyjną kompozycją opartą na horyzontalnych podziałach pola obrazowego z występującymi sporadycznie nieregularnymi, owalnymi formami. Powstałe w wyniku tych podziałów płaszczyzny zróżnicowane są za pomocą...

Portret z…

(…) Znajdująca się na pierwszym planie figura w ciemnym stroju i trójkątnym nakryciu głowy wydaje się być bohaterem przedstawienia, choć stanowiący retoryczne niedopowiedzenie tytuł świadczy o płynnej i nieokreślonej relacji...

Pomieszane kody

Obraz Lecha Wolskiego Pomieszane kody jest kompozycją abstrakcyjną, złożoną z wielu równomiernie i gęsto wypełniających pole obrazowe znaków i symboli. Znaki te, spiętrzone i skumulowane, naniesione zostały niejako w warstwach; część...

Kompozycja z szachownicą II

Obrazy Ireneusza Kopacza, wykonane w technice kolażu, budzą nostalgiczne uczucia. Kompozycja o ograniczonej gamie kolorystycznej daje wrażenie spokoju i harmonii. Istotnym jej elementem jest przede wszystkim powtarzająca się kilkakrotnie – w...

Kompozycja

Obraz Stanisława Borysowskiego, jest kompozycją abstrakcyjną, utrzymaną w jednorodnej gamie kolorystycznej, w której przeważają odcienie szarości, wzbogaconej gdzieniegdzie intensywnymi błękitami, fioletami i zieleniami. Pole obrazowe...

„Bez tytułu” z serii „Pełna wdzięku”

Na dwóch obrazach z serii Pełna wdzięku z fotograficznym realizmem przedstawione zostały banalne przedmioty: konstrukcja złożona ze standardowych, zwykłych szkolnych krzeseł oraz hiperrealistycznie namalowane okno, zajmujące niemal całą...

Układ LV-49

Technika wykonania dzieła, charakterystyczna dla powstających począwszy od lat 70. prac z cyklu Układy, polega na autorskiej konstrukcji krosna malarskiego wzbogaconego dodatkowymi, poprzecznymi listwami, wypychającymi płótno w określonym...

Bez tytułu

Praca o charakterze obrazu-obiektu doskonale pokazuje stosowaną przez artystę strategię. Opiera się ona na dwóch podstawowych zabiegach. Najpierw powstaje obraz, a właściwie obrazy, które Wiesław Borowski nazwał „mniejszymi”...

Bez tytułu

Obraz składa się z czterech pionowych połączonych ze sobą blejtramów, tworzących rozległą panoramiczną przestrzeń, malowaną swobodnie, szerokimi pociągnięciami pędzla. Całość pokryta jest niemal pionowymi, skośnymi pasami...

Odpowiedz czym zajmował się Mikołaj Kopernik

Obraz Marcina Maciejowskiego przyjmuje formę podzielonej na dwie części tablicy edukacyjnej z zadaniami dla widza. Po lewej stronie znajduje się portret Mikołaja Kopernika w ujęciu trzy czwarte, zgodnie z dość standardowym wyobrażeniem...

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń