MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

widok ekspozycji

Nów | Angelika Markul

plakat wystawy

Kalendarz Kreatywny. Krótkie historie współczesnych przedmiotów. Edukacyjna wystawa dla...

plakat wystawy

2009-04-03 - 2009-05-31 Views: 4644 archiwum, Wystawy

Lucim żyje

3 kwietnia – 31 maja 2009

/Bownik i Marcelina Gunia, Dorota Chilińska i Andrzej Wasilewski, Bogdan Chmielewski, Witold Chmielewski, Roman Dziadkiewicz, Wojciech Gilewicz, Jarosław Kozakiewicz, Andrzej Maziec, Robert Rumas, Łukasz Skąpski, Wiesław Smużny, Stanisław Wasilewski/materiały Filmoteki Narodowej, materiały Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
kuratorka:
Monika Weychert-Waluszko
aranżacja: Robert Rumas
współpraca: Piotr Lisowski

 

W Polsce jest dziewięćset miast i pięćdziesiąt sześć tysięcy wsi… W polskiej kulturze wieś zajmuje szczególne miejsce. „Ale wiocha” – mówią niektórzy, kiedy im się coś nie podoba, jest beznadziejne, niemodne, niewłaściwe czy w złym guście. Ale jednocześnie wieś jest miejscem ucieczek, zaszywania się, znikania; jest obszarem wolności, przestrzenią, w której powstają sekty, komuny, enklawy, gdzie realizuje się artystyczne plenery. Ten ambiwalentny stosunek: wyparcia i kompleksów, przeplatający się z chłopomanią i idealizacją życia w zgodzie z naturą,  stworzył dwa równie silne stereotypy – czarny i biały – skutecznie przesłaniające prawdziwy obraz wsi. Lucim żyje to nieuporządkowana kolekcja, przywołująca cechy sztuki ludowej: deformacje, dysproporcje, otwartość, mieszanie treści i mieszanie form. Odpustowy kram oferujący wiele idei i spojrzeń.
Wystawa Lucim żyje podejmuje trzy kolejne najczęściej mitologizowane wątki: domu, przyrody i społeczeństwa, w kontekście związanych z nimi utopii. Odkąd Kochanowski napisał słowa: wsi spokojna, wsi wesoła, tradycja bukoliczna zdominowała widzenie wsi w Polsce. Raj to miejsce podarowane ludziom przez Boga, natomiast utopie realizują ludzką wizję porządku, lepszego życia, pełnego szczęśliwości i pozbawionego nędzy. Biorący udział w  projekcie artyści, patrząc przez pryzmat przestrzeni, rzeczy, dokumentów, śladów, drobiazgów, stworzyli współczesny komentarz do różnie pojmowanych utopii wsi, od tych wcielonych w życie jak PGR-y czy biotechnologie, do zupełnie futurystycznych, nierealnych.Koncepcja wystawy wyszła od obchodów 30-lecia grupy lucimskiej, której działalność była wyjątkowa na polu sztuki wizualnej w Polsce. Formuła projektu jest zaprzeczeniem wystawy retrospektywnej, historyzującej i muzealnej. Stąd tytuł: Lucim żyje, który, z jednej strony, ma za zadanie uzmysłowić spektakularną ciągłość projektu, a z drugiej –   postawić działania grupy lucimskiej w polilogu postaw wobec problemu wsi, wciąż żywego, a często pomijanego. Uzyskana polifonia głosów pozwoli przywrócić fenomen wsi do dyskursu sztuki, ponownie poddać go krytycznej refleksji oraz, jednocześnie, w pełni docenić działania w Lucimiu jako konsekwentną i osobną drogę twórczą  Bogdana i Witolda Chmielewskich oraz Wiesława Smużnego. Działania Grupy 111 jawią się jako pewnego rodzaju utopia: chęć odnowienia archetypicznego sposobu przeżywania, postawionego w kontekście współczesności jako „wytwarzania wartości żywych w świadomości społecznej”, niejako „produkowania” nowych – przyszłych tradycji lokalnych.

Artyści:

Grupa Działania
Grupa 111

Grupa Działania  została zawiązana w 1978 roku. W jej skład wchodzili: Bogdan Chmielewski, Witold Chmielewski, Andrzej Maziec, Wiesław Smużny i Stanisław Wasilewski. Grupa istniała do 1981 roku, jednakże artyści współpracowali ze sobą od 1976 roku. Pierwszym wspólnym działaniem była Akcja Podróż przeprowadzona w wagonie kolejowym i na dworcach kolejowych na trasie Bydgoszcz – Kraków – Cieszyn – Bydgoszcz. W latach 1977- 1978 została zorganizowana Akcja Lucim, kontynuowana później jako Działania w Lucimiu (1979 – 1993). W 1981 roku z Grupy Działania odeszli Andrzej Maziec i Stanisław Wasilewski. Pozostała trójka twórców, Bogdan Chmielewski, Witold Chmielewski i Wiesław Smużny, utworzyła Grupę 111 (działającą oficjalnie od 1989), skupiając się przede wszystkim na aktywności artystycznej i społecznej w Lucimiu. Grupa 111 działała do 1993 r.
Począwszy od lat osiemdziesiątych artyści konsekwentnie dążą do realizacji wypracowanego przez siebie programu Sztuki Społecznej (1980). Wypracowany model działań został zmodyfikowany i uzupełniony przez nowe idee (nowa sztuka ludowa, trzecia droga, podsacrum). W drugiej połowie lat osiemdziesiątych nastąpiła znaczna intensyfikacja aktywności społeczno-artystycznej poprzez spotkania związane z rytmem przyrody, świętami kościelnymi i patriotycznymi. Powstaje lucimski rok obrzędowy ze stałymi i ruchomymi spotkaniami-świętami. Od połowy lat dziewięćdziesiątych aktywność działalności grupowej ogranicza się na rzecz indywidualnych wystąpień poszczególnych członków Grupy 111. Z różną częstotliwością kontynuowana jest ona do dnia dzisiejszego.

Bownik – ur. w 1977 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Działa w kolektywie Ikoon, współpracuje z Marceliną Gunią. Zajmuje się fotografią, netartem, animacją, nie maluje. Mieszka w Warszawie.

Dorota Chilińska – ur. w 1975 roku. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się sztuką wideo, tworzy także instalacje wideo, współautorka projektu Error z Andrzejem Wasilewskim. Mieszka w Toruniu.

Bogdan  Chmielewski – ur. w 1946 roku w Toruniu. Studiował malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi i parateatralnymi, happeningami, performance, rysunkiem, żywymi obrazami, realizacjami tekstowymi. Członek Grupy Działania oraz Grupy 111. Profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Mieszka w Bydgoszczy.

Witold Chmielewski – ur. w 1949 roku w Toruniu. Studiował malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Scenograf teatralny i telewizyjny, twórca realizacji wystawienniczych, małej architektury, wnętrz oraz promocji i reklamy wizualnej, animator kultury, nauczyciel akademicki i autor publikacji w wydawnictwach naukowych i artystycznych. Członek Grupy Działania oraz Grupy 111. Profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Mieszka w Toruniu.

Roman Dziadkiewicz  – ur. w 1972 roku w Opolu. Studiował na Akademii Pedagogicznej w Opolu oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poeta, malarz, autor filmów wideo, obiektów, instalacji, a przede wszystkim aktywista, animator życia kulturalnego, działacz społeczny. Autor tekstów krytycznych i teoretycznych. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Wojciech Gilewicz – ur. w 1974 roku w Biłgoraju. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Poznaniu. Bada możliwości przedstawiania rzeczywistości w sztuce, prowokuje do refleksji nad mechanizmami kierującymi naszą percepcją, nad kulturowymi uwarunkowaniami naszego widzenia. Mieszka i pracuje w Warszawie i Nowym Jorku.

Marcelina Gunia – ur. w 1980 roku. Studiowała malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Członkini i współzałożycielka nieistniejącej już grupy Dziewczęta Przeszanowne (2003-2006). Obecnie współpracuje
z Bownikiem. Mieszka w Warszawie.

Jarosław Kozakiewicz – ur. w 1961 roku w Białymstoku. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w The Cooper Union for Advancement of Science and Art w Nowym Jorku. Od 1993 roku był asystentem na macierzystej uczelni w Warszawie. W 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora sztuki. Rzeźbiarz, autor projektów  architektonicznych. W 2006 roku reprezentował Polskę na X Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Andrzej Maziec – ur. w 1948 roku w Bydgoszczy. Uprawia fotografię użytkową, kreacyjną oraz instalacje fotograficzne. Współpracował jako fotoreporter z Ilustrowanym Kurierem Polskim. Twórca Autorskiej Galerii Pamięci: Dom, Podwórko, Drzewo, Okna. Członek Grupy Działania. Mieszka w Bydgoszczy.

Robert Rumas
– ur.w 1966 roku w Kielcach. Studiował na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku. Współzałożyciel Galerii Wyspa w Gdańsku. Artysta, kurator, animator kultury, projektant przestrzeni wystawienniczej i teatralnej. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

Łukasz Skąpski – ur. w 1958 roku w Katowicach. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2006 roku obronił doktorat na Akademii Sztuk Pięknych Poznaniu. Współzałożyciel oraz członek grupy Azorro. Zajmuje się fotografią, malarstwem, tworzy instalacje i realizuje filmy. Mieszka w Krakowie.

Wiesław Smużny – ur. w 1944 roku w Łodzi. Studiował grafikę i pedagogikę artystyczną na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jeden z bardziej aktywnych artystów i krytyków sztuki środowiska toruńskiego, inicjator wielu akcji społeczno-artystycznych. Zajmuje się twórczością akcjonerską, parateatralną, obracającą się w kręgu problematyki społecznej, obyczajowej, symbolicznej. Członek Grupy Działania oraz Grupy 111. Profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Mieszka w Toruniu.

Andrzej Wasilewski
– ur. w 1975 roku. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Tworzy wideo i wideo-instalacje. Interesuje się niechcianą, wstydliwą stroną życia, wykluczeniem i prowincjonalizmem. Współpracuje z Dorotą Chilińską. Mieszka w Toruniu.

Stanisław Wasilewski 
– urodzony w 1948 roku. Członek Grupy Działania.

 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • plakat wystawy
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!
 • widok ekspozycji
  Lucim żyje!

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń