MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Dzień na Plus / lipiec, sierpień

DO 6 RAZY SZTUKA – fotorelacja

Opublikowano: 26 czerwca 2018 Views: 1918 Czytelnia, Książki, Strona główna

Letnie wydarzenia Czytelni!

LETNIE SPACERY TEMATYCZNE:
Bilet na jeden spacer: 1 zł
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

 

Słoneczniki, czyli toruńskie zegary słoneczne
Kiedy: 8.07.2018 (niedziela), godz. 12.00
12.08.2018 (niedziela), godz. 12.00
Prowadzący opowie o historii zegarów słonecznych, zasadzie ich funkcjonowania i roli zegarów słonecznych w rozwoju cywilizacji. W trakcie spaceru opowie o legendach związanych z zegarami i wyjaśni zasady funkcjonowania takich zegarów jak: zegar miejski na Bramie Chełmińskiej (1704–ok.1830), miejski zegar słoneczny (1740–1900/1903), zegar na kamienicy na ul. św. Katarzyny, zegar sgraffito wzorowany na niezachowanym zegarze z Zamku Królewskiego w Warszawie, zegar Gnomon I. Wyjaśni też pojęcie analemmy, równania czasu, wymiar gnomoniczny i artystyczny zegara itd.
Prowadzenie: Krzysztof Przegiętka

 

Bogactwo i rozwój
Kiedy: 14.07.2018 (sobota), godz. 12.00
Okres międzywojenny to w Toruniu rozwój przestrzenny, naukowy ale także gospodarczy, a w trakcie tego spaceru poznamy wybitnych przedsiębiorców toruńskich: Roberta Tilka, Pawła Cierpiałkowskiego, Teodora Sponagela, którzy hołdowali zasadzie, że bogactwo wiąże się z odpowiedzialnością i obowiązkiem dzielenia się i pracy dla innych. Byli to ludzie, którzy bogacąc się na swoich interesach, część dochodów przeznaczali na cele publiczne, np. Tilk zbudował altanę w Parku Miejskim. Spacer prowadzić będzie szlakiem fabryk i sklepów, których właścicieli prezentujemy podczas wykładu.
Prowadzenie: Katarzyna Kluczwajd

 

Ulica Napoleona
Kiedy: 21.07. (sobota), godz. 12.00
15.08.2018 (środa), godz. 12.00
Wojska Wielkiej Armii napoleońskiej pojawiły się pod Toruniem na lewym brzegu Wisły w końcu listopada 1806 r., a więc wkrótce po klęsce Prus pod Jeną i Auerstädt, jednak dopiero 6 grudnia wkroczyły do opuszczonego przez armię pruską Torunia, przy niemałej pomocy Polaków – flisaków. Okres napoleoński, mimo iż Torunianie uczcili wielkiego wodza nazwaniem jego imieniem głównej ulicy miasta, wcale nie był szczęśliwy, gdyż tak naprawdę został w tym okresie zrujnowany. Spacer, podczas którego przedstawiony zostanie wielki wódz, ale przede wszystkim jego marszałkowie, którzy stacjonowali w Toruniu, prowadził będzie śladami jego kilkudniowego pobytu w naszym mieście.
Prowadzenie: Adam Paczuski

 

Noc okupacji
Kiedy: 28.07.2018 (sobota), godz. 12.00
25.08.2018 (sobota), godz. 12.00
W czasie II wojny światowej toruńskie budynki zmieniły swoją funkcję, a ludność musiała podporządkować się nowej władzy. Spacer po okupacyjnym Toruniu będzie okazją do poznania siedzib instytucji hitlerowskich, siedziby Gestapo, więzienia itd., a także postaci, które odegrały ważną rolę w tamtym okresie.
Prowadzenie: Marcin Orłowski

 

Reise nach Thorn: Deutsche Heima
Kiedy: 4.08.2018 (sobota), godz. 12.00
Miasto z lat 10. XX w. widziane oczyma niemieckiego torunianina: rozwój urbanistyczny, miejsca i ludzie, kultura i życie codzienne, germanizacja, walka społeczności polskiej o tożsamość, o przetrwanie kultury i języka. Spacer zaczynamy jak zwykle w Centrum Sztuki Współczesnej.
Prowadzenie: Katarzyna Kluczwajd

 

LETNIA CZYTELNIA NA BULWARZE SZTUKI
Codziennie w godzinach otwarcia Cafe pARTer (oprócz poniedziałków i niepogody)
Wszystkich, którzy lubią czytać na świeżym powietrzu, zapraszamy na Bulwar Sztuki CSW, gdzie będzie można skorzystać z leżaków i wypełnionych książkami półek i przy kawie lub soku w przyjemnej atmosferze oddać się lekturze.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń