MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

wyOBRAZ spobie - plakat

WyOBRAZ sobie: „ Czy dobra sztuka może być zła?...

Godziny otwarcia Czytelni w lipcu

wyOBRAZ sobie - plakat

Opublikowano: 6 czerwca 2014 Views: 1689 Czytelnia, wyOBRAZ sobie

WyOBRAZ sobie / RZECZYWISTOŚĆ – ZDJĘCIE – ODBIORCA. PRAWDA I INTERPRETACJA W FOTOGRAFII

środa, 11 czerwca, 18:15, Czytelnia

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy na ciąg dalszy cyklu pod nazwą „wyOBRAZ sobie”. Tym razem wraz z gośćmi – Witoldem Kanickim i Adamem Mazurem – porozmawiamy o dylematach fotografii.

dr Witold Kanicki – historyk sztuki, specjalizuje się w teorii i historii fotografii. Poza fotografią w obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się sztuka współczesna, nowa muzeologia a także teoria artystyczna. Adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Niezależny kurator i krytyk. Współpracował m.in. z „Kwartalnikiem Fotografia”,”Artlukiem”.

dr Adam Mazur (ur. 1977) – krytyk, historyk sztuki i amerykanista, absolwent Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Redaktor naczelny magazynu SZUM (wraz z Jakubem Banasiakiem). Kurator wystaw, m.in: „Nowi Dokumentalisci” (2006), „Efekt czerwonych oczu” (2008), „Schizma. Sztuka polska lat ’90” (2009), „Świat nie przedstawiony. Fotografie polskiej transformacji po 1989 roku” (2012), „Zdjęcie miasta. Fotografia warszawska i praktyki pokrewne” (2013). Redaktor katalogów i opracowań zbiorowych. Autor książek, m.in „Kocham fotografię” (2009, 2012), „Historie fotografii w Polsce 1839-2009” (2010), „Decydujący moment” (2012). Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Prowadzenie: Malina Barcikowska i Filip Pręgowski.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń