MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Reprodukcja ekslibrisu

EX DIGITALIS

Logotyp SIM Toruń

SIM Toruń: Od czego tak naprawdę zależy jakość treści...

WyOBRAZ sobie - plakat

Opublikowano: 12 listopada 2013 Views: 1806 Cykle Czytelni, Czytelnia, wyOBRAZ sobie

wyOBRAZ sobie

czwartek, 14 listopada, godz. 18.15, Czytelnia

Wszystkich zainteresowanych sztuką, a w szczególności obrazami, w tym także tymi, które znajdują się w stałej kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu zapraszamy na cykl spotkań pod nazwą wyOBRAZ sobie.

Spotkania dotyczyć będą całego spektrum zagadnień związanych z obrazem malarskim. Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach przybliżać będą różne, czasem zaskakujące problemy obrazu w świetle współczesnych teorii sztuki, estetyki, a także  innych nauk jak filozofia, matematyka, kognitywistyka czy  psychologia. Spotkania będą miały charakter interdyscyplinarny i  popularyzatorski, a towarzyszyć im będą projekcje i krótkie filmy. Liczymy na dyskusję z udziałem publiczności.

Stanowić będzie wprowadzenie do cyklu i odwoływać się do antropologicznej teorii obrazu Hansa Beltinga, w której kluczową rolę pełnią trzy pojęcia: ciało – medium – obraz. Każde z tych pojęć, wspólnie stanowiących istotę interdyscyplinarnego rozumienia obrazu zostanie rozwinięte w postaci krótkich wystąpień.

W programie przewidziane są następujące wystąpienia i atrakcje:

  • Malina Barcikowska (CSW), Wprowadzenie do antropologicznej teorii obrazu Hansa Beltinga;
  • dr Anita Pacholik-Żuromska (Instytut Filozofii UMK), O obrazach produkowanych przez ciało; snach, halucynacjach, przywidzeniach;
  • dr hab. Kinga Kaśkiewicz, (Instytut Filozofii UMK) O fenomenologii ciała Maurice Merleau-Ponty’ego
  • Marcel Woźniak i Adrian Stelmaszyk, Film z sondą uliczną na temat miejsca i znaczenia obrazów w domu
  • Marta Kołacz (CSW), O obrazie jako przedmiocie dizajnu i jego roli w projektowaniu wnętrz
  • dr Filip Pręgowski, O konsekwencjach płaskości obrazu

Pomysł i prowadzenie: Malina Barcikowska i Filip Pręgowski.

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń