MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Uwaga! Zmiana godzin otwarcia 2 i 3 stycznia

Słuchalnia – podsumowanie projektu

Zdjęcie - Marcin Jurzysta

Opublikowano: 17 stycznia 2014 Views: 1210 Czytelnia, Przestrzeń Literatury

Syzyf zostaje warunkowo zwolniony za dobre sprawowanie i chęć poprawy (…)

piątek, 17 stycznia, godz. 19.00, Czytelnia

Tak zaczyna się jeden z wierszy Marcina Jurzysty. „Depresja Homera”. Mówi o kryzysie poezji i wartości, który towarzyszy nam we współczesnym świecie.  17 stycznia 2014 r. porozmawiają o tym : poeta – Marcin Jurzysta oraz prowadzący spotkanie – dr hab. Paweł Tański z Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu. Jedna z recenzentek debiutanckiego tomiku poetyckiego Marcina Jurzysty pt. „Ciuciubabka” napisała:

>>”Ciuciubabka” jest przejmującą rejestracją fragmentów życia, dotknięciem tematów nam bliskich, ale ujętych w ramy pięknych metafor, zręcznie dobranej dwuznaczności, która nadaje dodatkowy smak dziełom. W czasach, gdy temat umysłowego czy fizycznego zniedołężnienia, starości i śmierci stanowi swoiste tabu – głos młodego poety jest tym bardziej znaczący<<.

Marcin Jurzysta urodził się w 1983 r. w Elblągu. Jest doktorem literaturoznawstwa, nauczycielem języka polskiego w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Butterfly School” w Toruniu oraz poetą, prozaikiem, krytykiem literackim i animatorem kultury. W 2011 r. wydał debiutancki tomik poetycki pt. „Ciuciubabka”, który został nagrodzony tytułem Elbląskiej Książki Roku 2011.

organizatorzy: Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej UMK

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń