MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zdjęcie promujące

PO CO LICZYĆ NIEPOLICZALNE? Czyli słów kilka o ocenie...

Logo czytelni

100% WiFi w WiFi

Plakat promujący

Opublikowano: 26 kwietnia 2013 Views: 1243 Cykle Czytelni, Czytelnia, Przestrzeń Literatury

LITERACI PO GODZINACH: Odczyty dźwięku. Spotkanie z Robertem Rybickim i Konradem Górą

piątek, 26 kwietnia, godz. 18.00, NIECKA PERFORMANCE

25.04. (czwartek) w klubie „Tantra” wrocławscy poeci wystąpią wspólnie z Grupą Przestępczą Jesień w ramach cyklu „Odczyt dźwięku”.

Następnego dnia, czyli 26.04 (piątek) o godzinie 18:00 w niecce performance w CSW odbędzie się spotkanie wokół nowego tomiku poetyckiego Konrada Góry „Siła niższa (full hasiok)”, które poprowadzi, jak również weźmie w nim czynny udział, Robert Rybicki.

Będzie to wspaniała okazja do zetknięcia się z poezją autorów znanych i cenionych w kraju za sprawą oryginalnego podejścia do poezji, nonkomformistycznej postawy wobec sztuki słowa, a także wskutek szerokiego pola oddziaływania na najmłodszą literaturę, jaką stanowi ich twórczość i działalność poetycka. Surrealistyczne wiersze Rybickiego czytane przez autora, stanowią  poetycki performance, silnie oddziałujący na odbiorcę. Wiersze Góry, o których pisze się jako o wierszach zaangażowanych politycznie i społecznie, w jego własnych interpretacjach stanowią równie barwny poetycki obraz podmiotu, który dąży do ukazania „zwierzęcia społecznego” w sposób jak najdalszy od wszelakich językowych i ideowych klisz. Występy poetów takich, jak Góra i Rybicki, są w pewnej mierze powrotem do źródeł poezji, a więc do form przekazu ustnego, które z całą energią i krasą eksponują wyobraźnię, możliwości języka oraz niepowtarzalne walory brzmieniowe mowy poetyckiej, a także jej nierozerwalny związek z otaczającą nas rzeczywistością.

Robert Rybicki – urodzony w Rybniku w 1976 roku autor pięciu zbiorów wierszy: „Epifanie i katatonie” (Mikołów 2003), „Motta robali” (Mikołów 2005), „Stos gitar” (Warszawa 2009), „Gram, mózgu” (Poznań 2010), „masakra kalaczakra” (Poznań 2011). W przygotowaniu „Dar Meneli”. Mieszka we Wrocławiu.

Konrad Góra – ur. w 1978, autorem trzech książek poetyckich, ostatnio „Siły niższej (full hasiok)”, działacz społeczny i aspołeczny. Mieszka we Wrocławiu.

 

Siła niższa (full hasiok)

Trzeci zbiór wierszy Góry został wydany jako gazeta a  za tło posłużył numer „Słowa Polskiego” z 1995 roku. Czy to oznacza, że autor depcze po polszczyźnie? Raczej gwiżdże na kalki myślowe, którymi chciano rozpracować jego poprzednie książki. Rewolucji nie będzie, ale Siła niższa jest jedną z niewielu autentycznie udanych realizacji zaangażowania w młodej polskiej poezji. A przy okazji ta książka uświadamia dystans, z jakim Góra deklasuje peleton współczesnych mu twórców.

Wrocławski poeta ze szwungiem realizuje mowę nadekspresyjnego ulicznika, smakuje słowa o rzadkiej frekwencji, operuje niedomkniętymi anegdotami, stosuje szlachetne formy wiersza do opisów nagiego życia, a jednocześnie pokazuje zwolennikom poetyckiego konwenansu gest Kozakiewicza. Przy okazji Konrad Góra chyba jeszcze nigdy nie siedział tak blisko Rafała Wojaczka, do którego wprost odwołuje się w motcie książki. Co równie ciekawe, podtytuł książki – full hasiok – dobrze oddaje strukturę książki, która przypomina porozwalane, śmierdzące śmietnisko. Góra jeszcze nigdy nie robił takiego kipiszu z usankcjonowanych modeli wiersza, a jednocześnie nie pozwalał sobie na taką dezynwolturę wobec rodzimej zbiorowości.

fundacja-karpowicz.org

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń