MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Otwarte spotkanie Koła Naukowego Krytyków Artystycznych

Okładka książki "Sztuka a kicz"

Sztuka z wielu stron / Spotkanie otwarte Koła Krytyków...

Opublikowano: 7 maja 2014 Views: 1888 Cykle Czytelni, Koło Krytyków Artystycznych

Otwarte spotkanie Koła Naukowego Krytyków Artystycznych

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi aktywności artystycznej w jej społecznym kontekście oraz badaniem relacji pomiędzy sztuką współczesną a filozofią zachęcamy do udziału w spotkaniu Koła Naukowego Krytyków Artystycznych, które rozpocznie się 10 maja o godzinie 12.00.

Koło Naukowe Krytyków Artystycznych działa przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego członkami są studenci kierunku Krytyka Artystyczna, którzy w poprzednim roku akademickim utworzyli koło w celu rozwijania swoich zainteresowań z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej w jej szerokim kontekście, obejmującym takie dziedziny nauki jak: historia sztuki, historia kultury, filozofia, psychologia percepcji, etnologia. Współorganizacja tematycznych spotkań w Czytelni jest formą współpracy z instytucją CSW. Spotkanie poprowadzi Malina Barcikowska.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń