MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Agnieszka Ślagowska – Podwójny kochanek [recenzja]

Tanna, reż. Martin Butler / Bentley Dean, Australia /...

Opublikowano: 29 sierpnia 2017 Views: 1245 Archiwum, Kino Centrum

Habit i zbroja, reż. Paweł Pitera, Niemcy / Polska / Litwa 2017, 100′

Film przedstawia dzieje Państwa Zakonnego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów jak gigantyczną grę strategiczną, w której konkurują ze sobą różne wartości cywilizacyjne i ścierają emocje aktorów historii. Scenariusz obejmuje 300 lat, od XII do XVI wieku. Pokazuje powstanie Zakonu NMP Domu Niemieckiego w Palestynie, a następnie kolonizację ziem pruskich nad Bałtykiem i budowę Państwa Zakonnego oraz okres jego prosperity. Dalej film przedstawia wielką wojnę Zakonu z Rzeczpospolitą w XV wieku, w tym bitwę pod Grunwaldem (1410). Historię kończy likwidacja Państwa Zakonnego na mocy II Pokoju Toruńskiego (1466) i akces jego mieszkańców do Rzeczpospolitej Obojga Narodów w tzw. Hołdzie Pruskim.

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń