MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Anatomia (nie)normalności na ekranie

Opublikowano: 1 marca 2017 Views: 1660 Cykle edukacyjne

MOVIE MÓWI PROJECT

Lato 2018. Temat: Debiutanci!

Debiut może interesować jako filmograficzny czy biograficzny fakt, ale jest też rodzajem lustra, w którym odbija się rzeczywistość filmowa i pozafilmowa. Stanowi pierwszą wypowiedź, podpis i – być może – autorską deklarację. W polskim kinie głos debiutantów jest coraz bardziej interesujący i różnorodny, przez co szeroko dyskutowany i omawiany. W tym sezonie – nieco przewrotnie – odchodzimy od prezentacji polskich debiutów, ale – co wydaje się szczególnie ciekawe – konfrontujemy je z tytułami koleżanek i kolegów z zagranicy. Ich pierwsze pełnometrażowe fabuły tryumfujące w Cannes w sekcjach Semaine de la Ceritique i Un Certain Regard staną się przyczynkiem do szerszej dyskusji o zjawisku filmowego debiutu, ale także zmianie pokoleniowej warty w europejskim, a nade wszystko polskim kinie, którą od kilku lat sygnalizują media.
O czym opowiadają młode reżyserki z Francji? Czy polskie kino dialoguje z młodym kinem rosyjskim? Czy współczesne debiuty są głosem konformistów, czy buntowników? Postawimy pytania o estetyczne inspiracje, powracające tematy i motywy oraz pokoleniowe doświadczenie, które nie ma narodowych granic.

27.06.2018 – Bliskość, reż. Kantemir Bałagow
lipiec 2018 – Paryż i dziewczyna, reż. Léonor Sérraille
sierpień 2018 – Ava, reż. Léa Mysius

 

MOVIE MÓWI PROJECT

Movie Mówi Project jest autorskim programem edukacyjnym dr Magdaleny Wichrowskiej, realizowanym przez Zakład Kultury Audiowizualnej WSG w Bydgoszczy. Jego zadaniem jest pokazanie kinematografii w sposób daleki od upraszczających podziałów, ograniczających definicji i monotonnej chronologii. Zamiast kursu historii kina, osobiste spotkanie z dziełem filmowym. Każda odsłona projektu składa się z części edukacyjnej – wprowadzenia lub spotkania z twórcą (MÓWI) oraz części filmowej – projekcji wybranego przez autorkę cyklu dzieła filmowego (MOVIE).


Dotychczasowe edycje:

Lato 2017. Temat: Dziewczyny!
Pionierką kina była Alice Guy-Blaché. Trudno wyobrazić sobie awangardę bez Germaine Dulac. Maya Deren stała w opozycji do schematów kina hollywoodzkiego lat 40. Nowa fala przyniosła nam tak wyraziste twórczynie jak Věra Chytilová czy Agnes Varda. Problem w tym, że z tych przełomowych momentów w historii X muzy pamiętamy dziś głównie mężczyzn. Dlatego też hasłem tej edycji są „Dziewczyny!”. Zamiast wypełniania białych plam Movie Mówi Project tu i teraz tropi dziewczyńską energię X muzy. Od lekkiej komedii, przez kino społeczne, inicjacyjne, romansujące z dokumentem, aż po formalny i anarchistyczny eksperyment. Tego lata ster w Kinie Centrum przejmują Dziewczyny!

Projekcje:
8.06.2017 – Szatan kazał tańczyć, reż. Katarzyna Rosłaniec + spotkanie z autorką
29.06.2017 – Fale, reż. Grzegorz Zariczny + spotkanie z autorem
13.07.2017 – Kalifornia, reż. Marina Person
27.07.2017 – Carrie Pilby, reż. Susan Johnson
17.08.2017 – 24 tygodnie, reż. Anne Zohra Berrached
31.08.2017  – Dzika, reż. Nicolette Krebitz

***

Lato 2016. Temat: Kino niedojrzałe
„Kino niedojrzałe” jest próbą zerwania ze schematem popularnego zjawiska filmowego coming of age movie. Obrazy te są z reguły portretem pokolenia i koncentrują się na rytuałach przejścia, dojrzewania do dorosłości. Tymczasem współczesne kino coraz chętniej sięga po temat niedojrzałości w szerszym ujęciu, ze swadą portretując nastolatków, dwudziesto-, trzydziesto- i czterdziestolatków, niepewnie funkcjonujących we współczesnym świecie, w którym na próżno szukać stałych punktów odniesienia. Przyglądając się zjawisku, MOVIE MÓWI PROJECT sięga po przykłady kina francuskiego, amerykańskiego i polskiego.

Projekcje:
14.06.2016 – Bang Gang
28.06.2016 – Lolo
12.07.2016 – Blue Highway
19.07.2016 – Kamper
9.08.2016 – Wyznania nastolatki
23.08.2016 – Baby Bump + spotkanie z reżyserem filmu, Kubą Czekajem

 

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń