MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Anatomia (nie)normalności na ekranie

A Foreigner’s Guide to Contemporary Polish Cinema

Opublikowano: 10 marca 2017 Views: 1992 Archiwalne, Cykle edukacyjne

Kiedy muzyka spotyka się z obrazem

Kiedy muzyka spotka się z obrazem… – czyli o twórczych skutkach niezwykłego romansu muzyki z kinem

Związek muzyki z filmem trwa niemal od początków istnienia dziesiątej muzy. Niekiedy relacja ta jest bardzo żywa, innym razem beznamiętna. Często jednak przynosi widzom niezapomniane przeżycia, a w historii kina zapisuje się jako doskonałe połączenie obrazu i dźwięku. W obliczu rosnącego zainteresowania współczesnych widzów muzyką filmową, warto zwrócić uwagę na różnorodność aspektów, w jakich o tym gatunku można dzisiaj mówić.

Projekt Kiedy muzyka spotka się z obrazem… obejmuje cykl prelekcji, seansów i dyskusji na temat relacji między tymi dwiema dziedzinami. Na podstawie konkretnych scen bądź ścieżek dźwiękowych omówione zostaną wybrane zjawiska współczesnej muzyki filmowej i ich rola w budowaniu i recepcji dzieła filmowego. Ważnym zagadnieniem będzie również osoba kompozytora jako twórcy stojącego na granicy dwóch wielkich sztuk.

Autorka:
Anna Józefiak – absolwentka filologii polskiej na UMK w Toruniu, autorka strony Klub Filmowy Obraz i Dźwięk (www.klubfilmowy.com) oraz redaktor naczelna serwisu Soundtracks.pl (www.soundtracks.pl). Od kilku lat akredytowany dziennikarz na festiwalach filmowych (Transatlantyk, Festiwal Muzyki Filmowej, Tofifest). Na co dzień – polonistka w jednym z toruńskich liceów.

Odbiorca: osoby zainteresowane, niezależnie od wieku.

Charakterystyka: każde ze spotkań składać się będzie z następujących elementów:

  1. Prelekcja (10-15 minut) na temat szczególnej roli muzyki w prezentowanym dziele filmowym.
  2. Pokaz
  3. Dyskusja (20-30 minut) oparta na analizie wybranych scen, mająca na celu określenie charakteru i roli muzycznej ilustracji oraz ocenę dobranych przez kompozytora środków muzycznych.

Cel: pogłębienie wiedzy filmoznawczej uczestników z zakresu muzyki filmowej i jej relacji z obrazem; zwrócenie uwagi na rolę, jaką ten gatunek pełni w dziele filmowym na płaszczyźnie tworzenia i odbioru; uwrażliwienie odbiorców na znaczenie muzyki filmowej we współczesnej kulturze.

Dotychczasowe projekcje w ramach cyklu:
27.09.2016 – Deszczowa piosenka
8.11.2016 – Jestem mordercą
27.02.2017 – La La Land

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń