MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Jak patrzeć, żeby zobaczyć. Historia sztuki operatorskiej

Stare kino – młodzi polecają

Opublikowano: 10 marca 2017 Views: 1579 Archiwalne, Cykle edukacyjne

Lost in translation, czyli wyzwania, potyczki i potknięcia w tłumaczeniu filmowym.

Lost in translation, czyli wyzwania, potyczki i potknięcia w tłumaczeniu filmowym

Zdecydowana większość utworów filmowych trafiających do polskiej dystrybucji to dzieła angielskojęzyczne. Widzowie, przyzwyczajeni do wsparcia w postaci napisów, koncentrują swoją uwagę na treści pisanej, tracąc przy tym możliwość uchwycenia ważnych komunikatów w sferze języka oryginału, barwy i natężenia głosu aktora.
Projekt Lost in Translation obejmować będzie cykl prelekcji i warsztatów poświęconych tematyce tłumaczeń filmowych. Spotkania zaprojektowane zostały z intencją uwrażliwienia młodego widza na warstwę słowną filmu: język oryginału – akcent i melodykę, tło kulturowe oraz specyfikę tłumaczenia filmowego − charakterystykę prawidłowo opracowanych napisów, kwestię naturalności czy problematykę kolokwialności. Prelekcje wzbogacone zostaną o mini-warsztaty, których uczestnicy wcielając się w rolę tłumacza, zmierzą się z ciekawszymi czy bardziej kontrowersyjnymi dialogami świeżo obejrzanego filmu.

Autorka:
Marlena Hetman – kulturoznawczyni, doktorantka studiów literaturoznawczych specjalizująca się w związkach współczesnego amerykańskiego kina i teatru.

Odbiorca: młodzież licealna, głównie uczniowie klas humanistycznych i językowych.

Charakterystyka: każde ze spotkań składać się będzie z następujących elementów:
1. Prelekcja (10-15 minut) na temat kulturowo-językowego kontekstu filmu,
2. Pokaz filmu,
3. Mini-warsztaty (20-30 minut) − analiza wybranych dialogów w polskim tłumaczeniu wraz z propozycjami korekty w kontekście teorii translatoryki filmowej.

Cel: pogłębienie wiedzy filmoznawczej młodego odbiorcy w aspekcie języka oryginału i sposobów jego przekładu oraz uwrażliwienie na komunikaty słowne w kontekście danego tła kulturowego

Dotychczasowe projekcje w ramach cyklu:
24.11.2016 – Żywot Briana
12.01.2017 – Leonard Cohen: I’m Your Man
30.01.2017 – Amerykańska sielanka

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń