MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

baner za ścianą

„Za ścianą” / wybrane prace z kolekcji CSW

Anna Halarewicz, akwarela, 2015, dzięki uprzejmości artystki

ART next to FASHION

praca izy tarasewicz

Opublikowano: 13 stycznia 2016 Views: 6072 Press Room

Układ otwarty / Unfolding Constellations

05.02 – 03.04.2016

artyści / artists: Katarzyna Kobro, Inge Mahn (współpraca/cooperation: Irene Pätzug i Valentin Hertweck), Ulrike Mohr, Natalia Stachon, Iza Tarasewicz

kurator/curator: Eva Scharrer

otwarcie wystawy/exhibition opening: 05.02.2016, 19:00

PL

Układ otwarty w toruńskim CSW stanowi platformę spotkania rzeźbiarek różnych generacji, urodzonych pomiędzy 1898 a 1981 rokiem, pochodzących z Polski i Berlina. Tak jak gwiazdy na niebie, można połączyć je w pewne konstelacje. Układy, które wówczas się pojawiają, zależą jednak od obranej perspektywy.

Inge Mahn, Ulrike Mohr, Natalia Stachon i Iza Tarasewicz zostały zaproszone do przygotowania instalacji przestrzennych w poszczególnych salach wystawowych pierwszego piętra CSW. Ich prace zestawione są z twórczością XX-wiecznej awangardowej rzeźbiarki Katarzyny Kobro (1898–1951). Jej rozumienie rzeźby nie jako litego ciała czy obiektu, lecz konstrukcji badającej wewnętrzną i zewnątrz przestrzeń, było rewolucyjne, przygotowując grunt dla kolejnych pokoleń artystów pracujących z przestrzenią w trzech, a nawet czterech wymiarach, ale poza ścisłymi kategoriami dyscyplin artystycznych.

ENG

Unfolding Constellations” at CoCA Toruń takes as its starting point an encounter between women sculptors of different generations, born between 1898 and 1980, from Poland and Berlin. As in a celestial constellation, connections can be drawn between their works, but the configurations that emerge will depend on one’s individual perspective.

Inge Mahn, Ulrike Mohr, Natalia Stachon and Iza Tarasewicz were each invited to occupy one of the second-floor spaces of CoCA Toruń with a spatial installation. Their works are juxtaposed with that of the 20th-century avant-garde sculptor Katarzyna Kobro (1898–1951). Kobro’s understanding of sculpture, not as a solid body or object but as a spatial construction testing the limits of inner and outer space, was revolutionary, breaking ground for following generations of artists working three- and four-dimensionally and beyond the strict categories of artistic genres.

CSW w Toruniu_UKLAD OTWARTY_odt CSW w Toruniu_UKLAD OTWARTY_pdf CSW w Toruniu_UKLAD OTWARTY_photo credits

 

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń