MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Dzień na plus: spacer po aktualnych wystawach

Wyprawa w głąb sztuki – warsztaty rodzinne

Opublikowano: 8 listopada 2021 Views: 677 Czytelnia, Książki, Strona główna

Zrozumieć Orient: konflikty etniczne i narodowościowe Chin

Od Tybetu i Xinjiangu, przez Hongkong do relacji chińsko-tajwańskich.

Kiedy: 18.11.2021 (czwartek), godz. 18.00 (online)
Gdzie: Facebook Centrum Literatury CSW

Kolejny wykład dotyczył będzie sytuacji na Dalekim Wschodzie. Nasz gość opowie o polityce rządu chińskiego wobec Tybetu, Hongkongu czy Tajwanu.

Chiny to państwo wieloetniczne, a wiele jego obecnych problemów, wewnętrznych napięć i sporów dyplomatycznych wynika ze złożonej i niełatwej historii tego kraju w XIX i XX wieku. Zagadnienie polityki chińskiej w Tybecie i Xinjiangu obejmuje kwestie tożsamości etnicznej i wyznaniowej, wolności jednostki, czy rozumienia pojęcia narodu. Dla władz chińskich to również kwestia integralności terytorialnej i wewnętrznego bezpieczeństwa kraju. Stłumienie protestów prodemokratycznych w Hongkongu i rosnące napięcie w Cieśninie Tajwańskiej to z kolei spadek po kolonializmie europejskim w Azji, chińskiej wojnie domowej w latach 1945-49 oraz zimnowojennym podziale świata do końca lat 1980-tych. Podczas spotkania postaramy się wyjaśnić te bardzo złożone i kontrowersyjne tematy
wykorzystując do tego narzędzia historyczne, kulturoznawcze i politologiczne.

Prowadzenie: Marcin Jacoby
Dr hab. Marcin Jacoby interesuje się historyczno-kulturowymi źródłami przemian i procesów zachodzących w tym regionie świata. Naukowo specjalizuje się w chińskiej literaturze klasycznej i kulturze Chin starożytnych. Zna język chiński współczesny i klasyczny, tłumaczy dzieła literatury chińskiej na język polski.
W ramach Projektu Azja, którym kierował w Instytucie Adama Mickiewicza w latach 2008–2017, zajmował się organizacją polskich wydarzeń kulturalnych w Chinach, Republice Korei, Japonii i Indiach. Był również tłumaczem ustnym (język angielski i chiński). Adiunkt w Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2008–2017. Pracownik Zbiorów Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 2002–2008.
Autor wysoko ocenianych publikacji popularnonaukowych o Azji Wschodniej: „Chiny bez makijażu” (2016), „Korea Południowa. Republika żywiołów” (2018). Popularyzator wiedzy o Azji, współautor podręcznika do nauki języka chińskiego: „Współczesny język chiński. Mówię i piszę po chińsku” (2008). Jego najnowsza monografia naukowa to „Sztuka perswazji w starożytnych Chinach. Opowiastka alegoryczna w okresie Walczących Państw (453–221 r. p.n.e.)” (2018).
Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu wiedzy o Chinach i Azji Wschodniej: literatury, sztuki i dyplomacji kulturalnej.

 

„ZROZUMIEĆ ORIENT” – o cyklu
Wydarzenia ostatnich tygodni, która mają miejsce w Afganistanie, a także trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej skłoniły nas do ponownego pochylenia się nad zagadnieniami społeczno-polityczno-kulturowymi dotyczącymi Orientu Bliskiego i Dalekiego. Jesteśmy świadkami konfliktów bliskowschodnich od wielu lat i stały się one tak oczywistym elementem polityki tego obszaru, że wielu z nas straciło orientację co do ich przyczyn i sposobów zażegnania. Podobnie rzecz ma się z sytuacją w Azji Wschodniej: polityka rządu chińskiego wobec Tybetu czy Hongkongu przestała być w centrum naszej uwagi i może dlatego chińska ekspansja gospodarcza przebiega spokojnie w tle innych wydarzeń. Ponadto reakcje opinii publicznej na ostatnie wydarzenia w Afganistanie skłaniają do refleksji o tym, jak niewiele wiemy o skomplikowanej historii toczącej się obok nas.
Sukces czterech edycji cyklu „Orient Express” (2017, 2018, 2019, 2020) pozwala przypuszczać, że mieszkańcy Torunia są otwarci i bardzo zainteresowani działaniami na rzecz poznania i lepszego zrozumienia kultury i sytuacji społeczno-politycznej krajów orientalnych. Uznaliśmy więc, że warto kontynuować misję popularyzacji wiedzy, rozszerzając krąg zainteresowań o kraje i regiony Azji Wschodniej (Japonię, Koreę Południową, Koreę Północną, Chińską Republikę Ludową oraz Tajwan). Ideą przewodnią tego cyklu jest prezentacja kontekstu historyczno-kulturowego koniecznego do zrozumienia obecnej sytuacji politycznej oraz wyjaśnianie tematów kontrowersyjnych, budzących największe wątpliwości, a nierzadko obawy i lęk świata zachodniego, jak choćby kwestia kobiety w świecie islamu, kwestie mniejszości w świecie arabskim, ekspansywna polityka Chin, rosnąca obecność muzułmanów w Europie, terroryzm czy konflikty zbrojne, których reperkusje sięgają daleko poza region, w tym także Starego Kontynentu.

Do udziału w pierwszej edycji tego cyklu zapraszać będziemy orientalistów, przedstawicieli środowisk akademickich, ekspertów od rozmaitych zagadnień związanych z Orientem, a także przedstawicieli tego świata mieszkających w Polsce, którzy doskonale wprowadzą naszych odbiorców w często zawiłe kwestie społeczne krajów tego obszaru.

Tags: , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń