MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Galeria kolekcji CSW: Marek Szary, Zwiastowanie

18.10.2017 – Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem. „Nombres rabados/Skradzione imiona”

Opublikowano: 25 września 2017 Views: 3015 Projekty, Strona główna, Sztuka

Neurofizjologia artysty w performance / Sesja 5. i 6. eksperymentu FUNom

Kiedy: 14 października (sobota), godz. 16.00
(sesja 5 – performance z udziałem publiczności)
Performance
Piegi / Danuta Milewska
I co dalej? / Wacław Kuczma
Rozpoczynamy o godzinie 16.00 wystąpieniem Danuty Milewskiej,
kolejna akcja planowana koło godziny 17.00.
Zapraszamy na 2 piętro.

Kiedy: 28 października (sobota), godz. 14.00
(sesja 6 – performance z udziałem publiczności)
Odruchy bezwarunkowe / Bartek Jarmoliński
Uziemienie / Anna Kalwajtys
Mother III / Antoni Karwowski
Remix / Justyna Orłowska
Rozpoczynamy o godzinie 14.00 wystąpieniem Bartka Jarmolińskiego,
kolejne akcje planowane co godzinę o 15.00 – 17.00
Zapraszamy na hol parteru.
/ O Eksperymencie

Nowy sposób rejestracji akcji performatywnych jest propozycją, która ma wzbogacić standardowe nagrania bazujące na dokumentacji wideo. W naszych działaniach poszukujemy nowych form zapisu dzieł o charakterze ulotnym. Podczas planowanych 7 sesji eksperymentu z udziałem 18 artystów będziemy wykorzystywać następujące rodzaje zapisu: audio na setkę, pomiaru natężenia dźwięku, monitorowania i rejestracji danych dotyczących aktywności mózgu twórcy (EEG), a także innych czynności fizjologicznych, takich jak: temperatura ciała, reakcja skórno-galwaniczna (GSR), fotografia mikroskopowa skóry artystki przed akcją i po jej zrealizowaniu, a także częstotliwość oddechów, praca serca (EKG), jak również monitorowania energii (temperatury) wewnętrznej organizmu artysty. Dobór narzędzi rejestrujących wystąpienie artystyczne zależeć będzie od scenariusza akcji i sugestii autora performance. W efekcie tych działań powstanie unikatowa baza danych w której znajdą się informacje na temat emocji i reakcji ciała performera. Tego rodzaju zbiór informacji będzie doskonałym uzupełnieniem dokumentacji wykorzystującej obraz jako główne medium. W sytuacji powodzenia eksperymentu jego finalnym efektem będzie innowacyjna, oparta na badaniach kognitywnych i neurobiologii metoda dokumentowania przebiegu perfor-mance. Zostaną również opracowane procedury postępowania przy zastosowaniu narzędzi labo-ratoryjnych w warunkach pełnej aktywności artysty podczas akcji. Metoda ta ma na celu posze-rzenie kognicji odbiorcy poprzez dokumentację o wielonarzędziowej formie zapisu tego typu dzia-łań artystycznych. Ideacja dzieła stanowić ma tutaj formę jego archiwizacji i konserwacji.

https://www.funom.org/experiments

/ O performance

Piegi / Danuta Milewska
Performance PIEGI opiera się na praktyce głębokiego słuchania fragmentu partytury wizualnej stworzonej
z piegów artystki przeniesionych za pomocą fotografii i rysunku na pięciolinię. Fragment pochodzi ze „Studiów
o piegach” Danki Milewskiej – pracy o rytmie, o strukturach między czasem i przestrzenią, działaniem i zapisem, czy muzyką i obrazem, a także o osobistym czytaniu ciała. Współpraca: Miyako Arishima.

I co dalej? / Wacław Kuczma
Artysta jest w trakcie procesu tworzenia i konstruowania myśli – I co dalej?

Odruchy bezwarunkowe / Bartek Jarmoliński
Planowane działanie będzie miało charakter eksperymentu artysty, w którym monitorowany będzie czas trwania akcji. Performance będzie polegał na zespoleniu dwóch nagich ciał za pomocą folii strecz. Widz będzie mógł
w dowolnym momencie trwania performance oglądać proces niewygodnego zespolenia, wchodząc i wychodząc
w wybranych, dogodnych dla siebie chwilach. Czas trwania performance uzależniony będzie od wydolności psychofizycznych artysty i jego partnerki w działaniu.

Uziemienie / Anna Kalwajtys
Działanie performance opierać się będzie na powtarzaniu i odtwarzaniu czynności w formie ćwiczeń.. Zaproponowane ćwiczenia będą próbą uaktywniania pamięci zapisanej w ciele, inspirując się metodami dotyczących uziemienia, gruntowania ciała. W początkowym etapie, performance będzie miał charakter warsztatu lub formę treningu sportowego. Forma ta zostanie przekroczona w procesie wejścia w performance. Kilkakrotnie zostanie odczytana instrukcja ćwiczeń, która będzie zaproszeniem widza do ich wykonania. Odczytywanie instrukcji, prezentowanie i wykonywanie określonych czynności, interakcja (moja z widzem, oraz widzów do siebie nawzajem) będą próbą wygenerowania zbiorowego, rytualnego aktu uziemienia.

Mother III / Antoni Karwowski
Kontynuacja wcześniejszych akcji – artysta nie określił dokładnego scenariusza.

Remix / Justyna Orłowska
Artystka projekt ten realizuje od 2013 roku. Wykorzystuje w nim taśmę VHS, która staje się medium. Przetwarzany dźwięk i pobudzany przez ruchy artystki jest metaforycznym przekazem – wizualizacją komunikacji budowanej w sieci.

/ O Artystach
Danuta Milewska

/ urodzona w 1979 roku, absolwentka filmoznawstwa i komunikacji wizualnej w międzynarodowym programie studiów francuskoanglojęzycznych / Uniwersytet w Poznaniu, Brukseli i Sorbona /. Freelancerka w sektorze kultury i sztuki. Jako artystka bywa obiektem, posługuje się performancem, tekstem, fotografią i dźwiękiem. Stypendystka PHARE (2007), EROC (2009), Miasta Bydgoszczy (2012, 2014).

Wacław Kuczma
/ urodzony w 1956 roku. Autor i kurator wielu wystaw współczesnej sztuki polskiej i obcej w kraju i za granicą. Pomysłodawca i realizator cyklu wystaw Nowe tendencje w malarstwie polskim. Laureat Nagrody Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej POKAZ za rok 2007. Członek Stowarzyszenia Sztuki Graz w Regensburgu.
Obszar zainteresowań: twórczy komentarz akcyjny i tekstowy. Obecnie Dyrektor CSW Znaki Czasu w Toruniu.

Bartek Jarmoliński
/ urodzony w 1975 roku. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskał w 2001 roku w Pracowni Intermedia oraz Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. Romany Hałat. W 2014 roku podjął studia doktoranckie w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych. Jego prace znajdują się w stałych zbiorach m.in. Śląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Katowicach, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej i Kolekcji Hestii w Sopocie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, wideo i sztuką performance.

Anna Kalwajtys
/ urodzona w 1979 roku, absolwentka Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2005) oraz Wydziału Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2007). Uprawia performance, videoperformance, tworzy obiekty instalacje. Brała udział w wielu festiwalach performance w Polsce i na świecie, z ważniejszych wymienić należy: MIPAF; Macau International Performance Art; BIPAF Brooklyn International Performance Art Festival, Performance Arts Links, Fylkingen, Stockholm Szwecja. Współtworzyła m.in projekty takie, jak FACE /ANTHROPOPERFORMANCE / URBATRANSITIONS/REACTOR 42a. Od 2012 roku wraz z D. Androsz i K. Pastuszak współtworzyła OFFELIA_COLLECTIF. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Antoni Karwowski
/ urodzony w 1948 roku. Współtwórca grupy „A”, realizuje projekty performatywne. Uprawia performance, malarstwo, instalacje. Uczestnik kilku edycji międzynarodowego forum OST / WEST w Niemczech oraz licznych międzynarodowych wystaw i projektów. Od roku 2003 roku jest kuratorem Międzynarodowego Festiwalu Performance Intermedia
w Szczecinie.

Justyna Orłowska
/ urodzona w 1988 roku. Ukończyła ASP w Gdańsku: licencjat w pracowni Działań Interdyscyplinarnych
prof. Grzegorza Klamana na ASP w Gdańsku 2012 (przy współpracy dr Anny Białej z Wydziału Genetyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku). Zajmuje się wideo, instalacjami, działaniami multimedialnymi, bioartem i performance.
W 2014 roku I Nagroda Grand Prix w konkursie digital art now na Międzynarodowym Festiwalu Digital_ia 14
w Szczecinie. W 2013 roku otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
dla studentów na rok akademicki 2013/2014. Udział w wystawach i wydarzeniach artystycznych: Festiwal WRO 2015.

/ Grupa realizatorów:

autorka idei, koordynatorka realizacji eksperymentu / Viola Kuś
badacze w sesji 5-6.
– Łukasz Kędziora / B-Alert x24 qEEG, Equivital EQ02 sem
– Kamil Kęska / dźwięk na setkę, rejestrator natężenia dźwięku
– Viola Kuś / obraz wideo, fotografie, w tym stereoskopowa i mikroskopowa
– dr Piotr Szymański / EMOTIV EPOC EEG, Eyetracker Tobii Pro Glasses 2
– Anetta Kuś / wywiad z artystami i z grupą odbiorców
– Aniela Kokosza, Julia Śliwińska, dr Magdalena Zamorska / obserwatorki

Partnerzy:
/ CSW Znaki Czasu w Toruniu
/ Laboratorium Neurokognitywne ICNT
/ Zakład Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
/ Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy

© FUNom / Fundacja Artystyczno-Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń