MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zadania do działania

Oprowadzania z przewodnikiem po wystawach

Opublikowano: 30 czerwca 2021 Views: 874 Common Ground, Strona główna

Nabór do projektu Common Ground – szukamy artystów!

Poszukujemy artystów, chcących współtworzyć z nami międzynarodowy projekt Common Ground! Zachęcamy do składania aplikacji na rezydencje artystyczne, które odbędą się w grudniu 2021 na Islandii, w maju 2022 w Polsce i we wrześniu 2022 na Litwie.

Artyści, naukowcy, społeczność lokalna i imigranci będą spotykać się ze sobą, badać ideę wspólnej płaszczyzny i próbować znaleźć odpowiedź na pytanie „Gdzie jest mój dom?” Uczestniczący artyści będą pracować razem przez 10–12 dni w każdym kraju, aby w bliskim kontakcie z mieszkańcami i migrantami stworzyć swoje prace. Efektem rezydencji będą trzy wystawy międzykulturowe (po jednej w każdym kraju).

Common Ground do międzynarodowy projekt poświęcony idei domu w kontekście migracji. Stanowi efekt współpracy pomiędzy trzema partnerami – Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, Akademią Zmysłów w Reykjaviku oraz Stowarzyszeniem Artystów Litewskich z Wilna. Zbudowany jest jako platforma współpracy między instytucjami, artystami i naukowcami w celu wymiany inspiracji, wiedzy i doświadczeń.

Do udziału w projekcie zaprosimy po sześć osób z każdego kraju, które będą zobowiązane do przygotowania prac artystycznych na potrzeby każdej z trzech wystaw.
Artystom wybranym do udziału w projekcie zapewniamy: wynagrodzenie, zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży, udział w trzech wystawach oraz rozpowszechnienie prac w ostatecznej publikacji i mediach cyfrowych. Szczegóły znajdują się w regulaminie naboru.

W naborze mogą wziąć udział absolwenci uczelni wyższych o profilu artystycznym, którzy mieszkają lub są rezydentami w Polsce, bez ograniczeń w dyscyplinie artystycznej. Rekomendowana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Aplikacje przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem formularza aplikacyjnego składanego online na adres: opencall@csw.torun.pl, w formie jednego dokumentu PDF (w języku angielskim).

Aplikacja powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do projektu COMMON GROUND,
b) list motywacyjny – nie więcej niż 1000 znaków,
c) założenia artystyczne – nie więcej niż 1000 znaków (opisujące aktualne projekty i proces artystyczny),
d) portfolio zawierające listę wystaw, rezydencji i powiązanych doświadczeń oraz co najmniej 5 zdjęć prac (obrazy nie powinny być większe niż 3 MB każdy) wraz z listą prac, z podaniem tytułu, materiału, wymiarów, daty (w formacie pdf) lub linki do 3 filmów przedstawiających aktualne prace (trwające maksymalnie 5 minut),
e) podpisaną informację dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych.

Kompletne aplikacje należy składać w terminie do dnia 22 sierpnia 2021 roku.

Więcej informacji o projekcie: https://csw.torun.pl/common-ground/common-ground-gdzie-jest-moj-dom-34792/

Pełen regulamin, plan rezydencji, formularz zgłoszeniowy oraz informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Regulamin naboru + program rezydencji (pdf, 244.2 KiB)

Formularz zgłoszeniowy + RODO (pdf, 273.4 KiB)

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń