MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Projekt Common Ground – wyniki naboru!

Opublikowano: 13 kwietnia 2021 Views: 917 Common Ground

Common Ground. Gdzie jest mój dom?

Common Ground do międzynarodowy projekt poświęcony idei domu w kontekście migracji. Stanowi efekt współpracy pomiędzy trzema partnerami – Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Akademią Zmysłów w Reykjaviku oraz Stowarzyszeniem Artystów Litewskich z Wilna. Zbudowany jest jako platforma współpracy między instytucjami, artystami i naukowcami w celu wymiany inspiracji, wiedzy i doświadczeń.

Migracje stały się częścią naszej codzienności – Europa nieustannie odpowiada na związane z tym zjawiskiem wyzwania. Intencją projektu będzie wzmocnienie dialogu międzykulturowego, prowadzącego do ustanowienia WSPÓLNEJ PŁASZCZYZNY pomiędzy różnorodnymi kulturami i społecznościami, promującej zrozumienie i interakcję. Interdyscyplinarne aktywności realizowane będą za pośrednictwem działań artystycznych, a sztuka współczesna zostanie użyta jako narzędzie komunikacji i porozumienia.
Do projektu zostaną zaproszeni artyści, reprezentujący różne dziedziny sztuki, działający w wielu jej obszarach: malarstwie, rysunku, grafice, rzeźbie, sztukach wizualnych, fotografii czy wideo, a zastosowana różnorodność zapewni wykorzystanie pełnego potencjału sztuki współczesnej. Rolą twórców będzie wykorzystanie indywidualnej praktyki w celu nawiązania współpracy – powstałe w wyniku tego kooperacje skierują uwagę na problematykę relacji pomiędzy migrantami a „gospodarzami”. Zastosowane środki wyrazu z użyciem dowolnych mediów – działań interaktywnych, kontekstualnych czy site specific, doprowadzą do powstania dzieł sztuki, odzwierciedlających relację pomiędzy stronami.
Zaproszeni do projektu eksperci i badacze wzbogacą zaproponowany przez artystów aspekt wizualny o podejście intelektualne, które pomoże odbiorcom zrozumieć przyczyny i skutki migracji. Aspekt emocjonalny wyrażony zostanie poprzez zaangażowanie publiczności, zaproszonej do podzielenia się własnymi poglądami. Projekt wpłynie na sposób, w jaki aktualnie postrzegamy i odczuwamy własną tożsamość na poziomie indywidualnym, krajowym i europejskim, pogłębi refleksję na temat naszej przynależności do Europy, wskaże, jakie działania z naszej strony możemy podjąć, aby umożliwić innym zwiększenie świadomości i wzmocnienie szacunku dla różnorodności kulturowej. Odzwierciedli postrzeganie „domu” z różnych perspektyw.
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu jest liderem tego projektu, który będzie realizowany do 2023 roku. Zaproszeni artyści i artystki (po sześć osób z każdego kraju) wezmą udział w trzech kolejnych rezydencjach, których efektem będą trzy wystawy międzykulturowe (po jednej w każdym kraju).

Wkrótce pojawi się na naszej stronie szczegółowy program projektu oraz zostanie ogłoszony nabór artystów w formie open calla. Projekt jest finansowany przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń