MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

World Press Photo

WORLD PRESS PHOTO 2014

Dyplom 2014

WYSTAWA / Dyplom 2014

Antropologia geometrii

2015-02-06 - 2015-03-15 Views: 2000 archiwum, Wystawy

WYSTAWA / Antropologia geometrii

wernisaż: 6 lutego o godz. 19:00

6 lutego – 15 marca 2015 r.

Wystawa studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

artyści: Angelika Fojtuch, Adam Jastrzębski, Ewa Kubiak, Aleksandra Ola Kubiak, Karolina Kubik, Daniel Koniusz, Piotr Macha, Zofia Nierodzińska, Franciszek Orłowski, Aleka Polis, Jan Szewczyk, Mateusz Sadowski, Łukasz Sosiński

Kurator wystawy: Marek Wasilewski

Projekt Antropologia geometrii dotyczy negocjacji pomiędzy dyskursem badawczym a intuicją artystyczną. Geometria to dziedzina matematyki, która zajmuje się pomiarem odległości, krzywizn, pól powierzchni i innych wymiarów świata fizycznego. Antropologia z kolei zajmuje się badaniem człowieka, jego miejsca w kulturze, społeczeństwie i strukturach władzy. Pojęcie geometrii symbolizuje tutaj wszechobecny system, który w racjonalny sposób organizuje naszą rzeczywistość na poziomie ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Jego „geometryczność” polega na projektowaniu układów odniesień, którym musimy się ustawicznie podporządkowywać. Kontestując system, jednocześnie zdawać sobie należy sprawę, że jesteśmy od niego uzależnieni, że podtrzymuje on naszą egzystencję. Żyjemy w świecie niezwykle skomplikowanych relacji, które tworzą piramidalne sieci dynamicznych geometrycznych powiązań, których znaczenia już nie rozumiemy. W swoich artystyczno-badawczych projektach uczestnicy wystawy poszukują nie tylko krytycznego języka opisu rzeczywistości, zrozumienia zmian kulturowych i społecznych ale także odnalezienia indywidualnych sposobów ekspresji. Artyści jako „nowi antropolodzy” odnajdują podczas swoich poszukiwań „nowe plemiona” i opisują ich kulturowe uwarunkowania. W geometrycznym układzie porządkującym i dyscyplinującym życie społeczne odnajdują luki, w których jest miejsce dla zachowań nieracjonalnych i nadających tytułowej geometrii jej antropologiczny wymiar.

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń