MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Antropologia geometrii

WYSTAWA / Antropologia geometrii

Wystawa prac Mieczysława Piotrowskiego "Totalne wyrafinowanie"

27.02.2015 WYSTAWA / „Totalne wyrafinowanie” prace Mieczysława Piotrowskiego

Dyplom 2014

2015-02-06 - 2015-02-25 Views: 2706 archiwum, Wystawy

WYSTAWA / Dyplom 2014

wernisaż: 6 lutego o 19:00

6 – 25 lutego 2015 r.

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do CSW na promocyjną wystawę najlepszych prac dyplomowych studentów z Instytutu Artystycznego oraz Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.
Różnorodność postaw artystycznych młodych twórców, wpisuje się w obraz współczesnej sztuki z jej bogactwem formalnym. Wystawa pozwoli odkryć potencjał twórczy tych, którzy już wkrótce będą decydować o kształcie najnowszej sztuki. Na wystawie zobaczymy wyróżnione dyplomy zrealizowane w Instytucie Artystycznym. Tworzone w różnorodnych technikach prace absolwentów są wyrazem twórczych poszukiwań zarówno w dyscyplinach sztuki uznawanych za tradycyjne: malarstwo, rzeźba, grafika i rysunek, jak i w obszarze nowych mediów.
Drugą część ekspozycji stanowią prace z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa wykonane w ramach dyplomów i w toku studiów na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Wielość i zróżnicowanie prezentowanych osiągnięć studentów ukazuje złożoną problematykę oraz specyfikę konserwacji dzieł sztuki jako odrębnej dyscypliny w dziedzinie sztuk plastycznych. Wystawa jest też dobrą okazją do prezentacji dokonań tzw. toruńskiej szkoły konserwacji.
Otwarcie wystawy nastąpi 6 lutego 2015 r. o godzinie 19. 00 natomiast 25 lutego o godzinie 14.00 odbędzie się finisaż połączony z rozdaniem nagród i wyróżnień za najlepsze dyplomy.

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń