MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

widok pracy

Złote włosy Małgorzaty

kadr z wideo

Moja natura – Angelika Markul | Raspberry Days –...

zdjęcie pracy

2011-09-23 - 2011-11-20 Views: 1628 archiwum, Wystawy

Nic nie jest wiecznie ważne

Kolekcja Regionalna Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie

otwarcie: 23 września, godz. 19.00
wystawa czynna do 20 listopada 2011
artyści: Jakub Bąkowski, Hubert Czerepok, Marta Deskur, Wojciech Duda, Aneta Grzeszczykowska, Izabella Gustowska, Elżbieta Jabłońska, Leszek Knaflewski, Barbara Konopka, Zofia Kulik, Piotr Kurka, Kamil Kuskowski, Konrad Kuzyszyn, Zbigniew Libera, Natalia LL, Artur Malewski, Agata Michowska, Tomasz Mróz, Johan Muyle, Hanna Nowicka, Anna Orlikowska, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Jadwiga Sawicka, Aleksandra Ska, Jan Smaga, Krzysztof Sołowiej, Paweł Susid, Klaudia Wojciechowicz, Julita Wójcikkuratorzy: Agata Zbylut i Kamil KuskowskiToruńskie Centrum Sztuki Współczesnej prezentuje prace czołowych polskich artystów, pochodzące z Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Zarówno CSW w Toruniu, jak i kolekcja szczecińska, powołane zostały w ramach rządowego programu Znaki Czasu, w myśl którego w każdym województwie zaczęto tworzyć regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Zbiory szczecińskie stanowią jedną z najnowocześniejszych kolekcji tego typu w Polsce, obejmując nie tylko prace uznanych artystów wizualnych, ale także zapisy muzyki nowoczesnej i obiektów dźwiękowych. Program budowy Kolekcji jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Szczecin.

Profil Kolekcji został opracowany w roku 2004 i zakładał uzupełnienie zbiorów już zgromadzonych na terenie Pomorza Zachodniego – Kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie i Kolekcji Osieckiej Muzeum w Koszalinie. Za punkt wyjściowy Kolekcji Stowarzyszenie przyjęło rok 1989, który stał się momentem politycznej, gospodarczej i świadomościowej przemiany, który ulokował sztukę polską w kontekście silniejszych i mniej skrępowanych interakcji ze sztuką europejską i towarzyszącą jej refleksją teoretyczną. Rok ten to również symboliczna data, która przerywa ciągłość wielu, zwłaszcza regionalnych, kolekcji instytucjonalnych.

Regionalność szczecińskiej kolekcji polega nie na gromadzeniu dzieł tworzonych przez artystów związanych z regionem, lecz raczej na potrzebie stworzenia komplementarnego zbioru, który będzie zachowywał na potrzeby szczecinian najważniejsze zjawiska w sztuce polskiej. Stąd w zbiorach znajdują się prace klasyków polskiej sztuki współczesnej, takich jak Zofia Kulik, Natalia LL, Izabella Gustowska, Jarosław Modzelewski, Zbigniew Libera czy Józef Robakowski, ale także dzieła przedstawicieli młodszego pokolenia, reprezentujących najistotniejsze nurty polskiej sceny artystycznej (m.in. Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Paweł Susid, Aleksandra Ska, Jan Smaga, Bogna Burska, Jakub Bąkowski). Jednocześnie w ramach kolekcji znalazły się także prace dokumentujące najbardziej istotne wydarzenia artystyczne regionu, biorące udział w szczecińskim Festiwalu Malarstwa Współczesnego, Bałtyckim Biennale Sztuki Współczesnej, a także w interdyscyplinarnym Festiwalu Inspiracje i Festiwalu Sztuki Młodych Przeciąg.

Wystawa Nic nie jest wiecznie ważne prezentuje zaledwie część prac z kolekcji szczecińskiej. Tytuł wystawy, będący jednocześnie tytułem pracy Johana Muyle, eksploruje temat codzienności. Jednym z powracających motywów jest dom, wraz z całym bogatym imaginarium, jakie wiąże się obrazem dzieciństwa i archetypicznymi przedstawieniami rodziny. W pracach Julity Wójcik obraz domu powraca z dowcipną dosłownością, Elżbieta Jabłońska igra złośliwie z wizerunkiem Matki Polki; ciemna strona dzieciństwa odbija się echem także w pracach Zbigniewa Libery, Barbary Konopki czy Agaty Michowskiej. Z kolei Tomasz Mróz, Krzysztof Sołowiej i Artur Malewski dotykają zjawisk związanych z rytualnością, wiarą i religijnością.

Kolekcja Regionalna Zachęty Sztuki Współczesnej powstaje dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Szczecin.

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń