MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Złoty wiek sztuki polskiej 2000–2016/ Tribute to Maurizio Cattelan...

Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach

Opublikowano: 30 września 2019 Views: 1852 Konferencje, Sztuka

VIII KONFERENCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ W TORUNIU

Kiedy: 10 października, godz. 9.00–17.30
Kino Centrum, Centrum Sztuki Współczesnej 

Wydział Sztuk Pięknych UMK (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej, Katedra Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji) oraz współorganizatorzy: Vilniaus dailės akademija: Dailėtyros institutas i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

zapraszają na:

VIII KONFERENCJĘ SZTUKI NOWOCZESNEJ W TORUNIU – ART EDUCATION & ART CRITICISM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE 20TH AND 21ST CENTURIES

w 100-lecie reaktywowania Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, od 1945 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbędzie się 10 października, w godzinach 09.00–17.30 w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „ZNAKI CZASU” (Wały Generała Władysława Sikorskiego 13).

Konferencja będzie poświęcona:

  • doktrynom sztuki i wynikającym z nich programom kształcenia plastyków, architektów, urbanistów i projektantów,
  • relacji: twórca – idea – dzieło – społeczeństwo, wyrażającej się poprzez artystyczno-krytyczne reakcje.

Istotę konferencji stanowią badania dotyczące:

  • koncepcji budowy oraz rekonstrukcji świata i otoczenia człowieka (po okresie zagłady i chaosu),
  • związanych z nimi współczesnych idei i utopii przyszłości – politycznych, technologicznych i ekologicznych, wyrażonych w plastyce, architekturze i urbanistyce,
  • społecznych akceptacji tych idei i utopii lub przeciwstawienia się im poprzez artystyczną twórczość,
  • obiegu idei i dzieł sztuki.

Obszarem zainteresowania jest przede wszystkim Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia w przemianach całego XX i początku XXI wieku.

Językiem konferencji będzie angielski.

Program konferencji do pobrania poniżej 

Program Konferencji (pdf, 971.0 KiB)

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń