MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAS & Brandstifter (USA, Niemcy) i Synthopia (Polska)

:audioskopia: #2 PAS & Brandstifter (USA, Niemcy) i Synthopia...

Kampus UMK, Pocztówka z Torunia z lat 70.

TORMIAR, dyskusja: Aula UMK – Mister województwa bydgoskiego ’73

Aula UMK, lata 70.

Opublikowano: 30 kwietnia 2013 Views: 1714 Projekty, TORMIAR, Zrób to z nami

ZRÓB TO Z NAMI: TORMIAR

Ośrodek badań pomiarowych nad budownictwem i wzornictwem II połowy XX wieku w Toruniu

kuratorzy: Marta Kołacz, Cezary Lisowski
współpraca: Mikołaj Ciężkowski, Iwona Jurczak, Magdalena Kęsik, Marlena Przybył, Kamila Szynwałd, Kinga Wólczyńska, Emilia Ziółkowska

TORMIAR to eksperymentalna próba zbudowania zespołu badawczego, którego celem będzie prowadzenie badań nad toruńską architekturą i wzornictwem z okresu II połowy XX wieku. Praca grupy polegać ma na wyszukiwaniu, gromadzeniu, następnie wspólnym opracowywaniu oraz publikacji materiałów i informacji na temat budownictwa oraz szeroko pojętej sztuki użytkowej powojennego Torunia. Ponieważ zagadnienia te pozostawały jak dotąd poza obszarem dociekań badaczy historii miasta czy historyków sztuki interesują nas wszystkie zjawiska jakie zachodziły na polu plastyki Torunia od roku 1945 po okres transformacji włącznie. Ostateczny zakres badań Zespołu zakreślą indywidualne zainteresowania jego członków.

Nazwa projektu powstała utworzona została na wzór popularnych w okresie PRL nazw firm czy zakładów zawierających w sobie często skrót nazwy miasta lub państwa (POL), oraz słowa odnoszącego się bezpośrednio do działalności firmy (TORMIĘS, HERBAPOL). Składa się z przedrostka ‚TOR’ określającego terenowy obszar badań Grupy (Toruń) oraz słowa ‚pomiar’ definiowanego jako proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu. Działanie TORMIAR-u stanowić ma więc proces pozyskiwania informacji, gromadzenia materiałów, badania obiektów z terenu Torunia.

TORMIAR kierowany jest zarówno do osób działających na polu historii sztuki oraz hobbystów, pasjonatów tematu, jak też, a może i przede wszystkim, do mieszkańców Torunia – codziennych użytkowników interesujących nas obiektów.

TORMIAR to także proces wspólnego uczenia się. Przyłączając się nie musisz posiadać żadnej szczegółowej wiedzy, informacji na temat przedmiotu naszych badań, ważne byś posiadał chęci by wspólnie z nami tę wiedzę zdobywać i poszerzać.

Praca w TORMIARZE będzie miała charakter zarówno indywidualnych poszukiwań, archiwalnych kwerend oraz eksploracji przestrzeni miejskiej, jak i warsztatowych spotkań, kolektywnych działań, dyskusji, wykładów.

Bieżące efekty pracy, wyszukane informacje, fotografie, filmy, prezentowane będą na internetowym blogu tworzonym przez wszystkich członków zespołu. Zgromadzone na nim materiały staną się podstawą do kończącej projekt wystawy/publikacji/alternatywnego przewodnika po Toruniu.

Przez cały okres działania TORMIARu tworzona będzie interaktywna archimapa powojennego Torunia.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń