MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Aula UMK, lata 70.

ZRÓB TO Z NAMI: TORMIAR

XAOC DEVICES

:audioskopia: #3 XAOC DEVICES

Kampus UMK, Pocztówka z Torunia z lat 70.

Opublikowano: 8 maja 2013 Views: 3378 Projekty, TORMIAR, Zrób to z nami

TORMIAR, dyskusja: Aula UMK – Mister województwa bydgoskiego ’73

Środa 15 maja 2013, godz. 18.00, LabSen

TORMIAR. Ośrodek badań pomiarowych nad budownictwem i wzornictwem II połowy XX w. w Toruniu zaprasza do dyskusji: Aula UMK – Mister województwa bydgoskiego ’73

Aula jest jednym z najbardziej reprezentatywnych miejsc. To tam każdy student UMK oficjalne rozpoczyna swoje studia. Budynek, w którym dzieją się najważniejsze wydarzenia uniwersyteckie, przez który przewijają się tysiące „pierwszoroczniaków”, służy również miastu. Koncertami, występami teatralnymi czy kabaretowymi. Budowla potwierdza swoją rolę stylem, architekturą, wyglądem. Niczym student idący na immatrykulację– ubrana jest w białą koszulę.  Inauguracja obiektu odbyła się 18 lutego 1973r. W Toruniu mieszkało wtedy nieco ponad 130 tysięcy ludzi i aula była największą reprezentacyjną salą w naszym mieście. Projekty budynku wraz z koncepcją wpasowania go w przestrzeń miejską pojawiały się już od 1964r. Trzeba było wziąć pod uwagę funkcje użytkowe, ale również wizerunek, jaki powinna mieć Aula. Myślano o przestrzeni, akustyce, oświetleniu i instalacjach. Długi czas projektowania i wcale nie krótszy realizacji przyniosły efekt, z którego wszyscy byli zadowoleni, który zdobył miano „Mistera”.  Dlaczego teraz, po 40 latach, opowiadamy o powstaniu Auli? Bo projekt całkowitej przebudowy tego budynku zaczyna być wcielany w życie. Modernizacja i remont są potrzebne, ale czy nie warto zachować stylu, który tworzy podniosły i oficjalny nastrój, który miał być symbolem nowoczesności Uniwersytetu?

Zapraszamy na debatę, podczas której chcielibyśmy rozpocząć społeczną dyskusję nad modernistycznym dziedzictwem kampusu UMK. Jak odświeżyć „Mistera” by zaczął błyszczeć na nowo, nie tracąc koncepcji zaproponowanej przez architektów 40 lat temu?

Spotkanie rozpoczyna działalność projektu TORMIAR – Ośrodek badań pomiarowych nad budownictwem i wzornictwem II połowy XX w. w Toruniu, czyli zespołu badawczego, którego celem będzie prowadzenie badań nad toruńską architekturą i wzornictwem z okresu II połowy XX wieku. Praca grupy polegać ma na wyszukiwaniu, gromadzeniu, następnie wspólnym opracowywaniu oraz publikacji materiałów i informacji na temat budownictwa oraz szeroko pojętej sztuki użytkowej powojennego Torunia. Ponieważ zagadnienia te pozostawały jak dotąd poza obszarem dociekań badaczy historii miasta czy historyków sztuki, interesują nas wszystkie zjawiska, jakie zachodziły na polu plastyki Torunia od roku 1945 po okres transformacji włącznie.

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń