MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Plakat akcji zaadoptuj mozaikę

Zaadoptuj mozaikę! / TORMIAR

Locis

LOCIS – międzynarodowy program rezydencyjny dla artystów

Plakat promujący konferencję

Opublikowano: 15 czerwca 2014 Views: 3399 Konferencje, Sztuka

KONFERENCJA NAUKOWA: Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w.

30 czerwca – 1 lipca

Ogólnopolska konferencja naukowa

Konferencja Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w. organizowana jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w ramach I edycji Festiwalu Architektury i Wzornictwa Tormiar, która będzie miała miejsce w Toruniu w dniach 26.06 – 21.09.2014 r.

Problematyka architektury wnętrz w powojennej Polsce – temat przewodni tegorocznej odsłony festiwalu i konferencji – podjęta została przez organizatorów wobec coraz pilniejszej konieczności rozpoczęcia publicznej debaty o ochronie i dokumentacji realizacji wnętrzarskich z 2. połowy XX w. O ile powojenna architektura czy wzornictwo doczekały się w ostatnich latach uznania, poświęcane są im opracowania, coraz częściej są chronione i promowane, o tyle architektura wnętrz pozostaje dyscypliną wciąż niedocenioną. Brakuje też obecnie narzędzi, badań i publikacji na temat architektury wnętrz sytuujących ją jako pełnoprawną dziedzinę sztuki. Druga połowa XX wieku w Polsce obfitowała w wiele zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych. Architektura i wystrój wnętrz są jednymi ze świadków przemian polskiej rzeczywistości tego okresu. Projektowane często przez najlepszych plastyków i architektów różnych orientacji artystycznych wnętrza dają nam dziś obraz ówczesnych realiów, nie tylko społeczno-politycznych, lecz także materiałowych czy wykonawczych. W wyniku twórczej pracy projektantów, powstało w powojennej Polsce wiele realizacji wnętrzarskich, o których możemy dziś rozmawiać, używając terminologii dzieła sztuki. Projektowanych kompleksowo, wraz z wyposażeniem i dekoracjami, odznaczających się indywidualnym, oryginalnym charakterem. Wiele przetrwało w lepszym lub gorszym stanie do czasów współczesnych. Dziś natomiast często brutalnie podlegają prawom rynku i gospodarki, czyli tzw. modernizacji.

Konieczność podjęcia tematu architektury wnętrz właśnie teraz wynika z dwóch ważnych czynników. Z jednej strony istnieje wciąż grupa zachowanych w oryginalnym kształcie wnętrz, z których praktycznie żadne nie podlega ochronie konserwatorskiej, a większości grozi przebudowa; z drugiej zaś, jest to ostatni moment, w którym wiedzę na temat obiektów skonfrontować można z ich twórcami. Pokolenie architektów, projektantów działających w latach powojennych jest obecnie pokoleniem seniorów. Rozmowy, wywiady z nimi, stanowić mogą nieocenione źródło wiedzy o samych wnętrzach jak i warunkach, kontekście w jakim powstały.

Podstawowym założeniem konferencji jest zwrócenie uwagi na wnętrza, które powstały w Polsce w II połowie XX wieku ze względu na ich wartość artystyczną i historyczną. Debata konferencyjna przebiegać będzie w ramach kilku bloków tematycznych skoncentrowanych wokół takich zagadnień jak: sylwetki projektantów, projekty i realizacje, przemiany stylowe, kontekst społeczno-polityczny i historyczny, problem materiału i techniki a także ochrona i modernizacja.

Konferencja zostanie podsumowana poprzez towarzyszącą jej publikację. Ponieważ nie istnieje aktualnie żadne inne źródło w kompleksowy sposób opisujące zagadnienie polskiego projektowania wnętrz drugiej połowy XX wieku, chcemy, by wydana nakładem Wydawnictwa Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu książka nie była jedynie zbiorem materiałów pokonferencyjnych, lecz recenzowaną, zbiorową publikacją składającą się z esejów napisanych na bazie prezentowanych wystąpień, ilustrowana projektami, archiwalnymi zdjęciami oraz współczesną dokumentacją fotograficzną.

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń