MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

16.10.2018 – Historia mody. Moda okupacyjna w pigułce

Spotkanie wokół książki „Pokonać mur”, rozmowa z Małgorzata Czyńską...

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń