MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zdjęcie - Marcin Jurzysta

Syzyf zostaje warunkowo zwolniony za dobre sprawowanie i chęć...

Zdjęcie - Sławomir Płatek

LITERACI PO GODZINACH: spotkanie ze Sławomirem Płatkiem

Opublikowano: 12 lutego 2014 Views: 970 Czytelnia

Słuchalnia – podsumowanie projektu

„Słuchalnia”. Muzyczne znaki czasu to cykl promujących muzykę współczesną imprez, które między 30 października a 21 grudnia 2013 – dzięki dotacjom Gminy Miasta Torunia i Austriackiego Forum Kultury w Warszawie oraz gościnności Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – zaistniały w przestrzeni LabSenu (2 koncerty) i Czytelni (3 spotkania). Organizatorem było Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Megafon”.

Na koncertach muzyka współczesna zaistniała na żywo – najpierw 30 października w wydaniu grającego na magnetofonach duetu kompozytorów sultan hagavik. Plądrofoniczny występ w mrokach LabSenu, poza niekonwencjonalną dekoracją ze światełek choinkowych, rozświetlały projekcje video. Wrażeń na żywo dostarczył również koncert Stare miasta – nowa muzyka, podczas którego (19 listopada) po raz pierwszy wystąpili w Toruniu muzycy wiedeńskiego Ensemble Platypus: Kaoko Amano, Marianna Oczkowska i Tomasz Skweres, prezentując klasykę współczesności (utwory Gyorgyu Kurtaga i Luciano Berio), lecz także utwory, będące owocami artystycznej i międzyludzkiej inspiracji i współpracy młodych wykonawców z kompozytorami ich pokolenia. Wypada tu wspomnieć przede wszystkim światowe prawykonanie przez Tomka Skweresa kompozycji torunianina Mateusza Ryczka na wiolonczelę solo Hidden light. Niewątpliwą gwiazdą tego koncertu okazała się… publiczność tłumnie przybyła i żywo, ciepło reagująca na temperamenty muzyków i ambitne, awangardowe propozycje repertuarowe.

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem muzyki naszych dni przybliżali na spotkaniach Jacek Sotomski i Mikołaj Laskowski (czyli sultan hagavik, opowiadający o własnych doświadczeniach na gruncie plądrofonii), Dobromiła Jaskot (prezentująca własne artystyczne poszukiwania dźwięku w naturze i technologii komputerowej), Blanka Dembosz i Mateusz Ryczek (ukazujący różne aspekty twórczego współdziałania głosu śpiewaczki z komputerem związane z zastosowaniem narzędzi live electronics). We wszystkich 5 imprezach cyklu łącznie wzięło udział 185 osób, a ponieważ zdecydowanie większym zainteresowaniem publiczności cieszyły się koncerty muzyki na żywo, organizatorzy pracują aktualnie nad nową – bardziej koncertową – odsłoną cyklu w roku 2014.

Małgorzata Burzyńska

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń