MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Z ORGANKIEM O FILMACH – Zadra (pokaz przedpremierowy!)

Filip – pokaz i spotkanie z Marcelem Woźniakiem

Opublikowano: 1 marca 2023 Views: 637 Czytelnia, Książki, Strona główna

Czy zagadka grobu Kopernika została rozwiązana? Refleksje antropologa

Kiedy: 9 marca (czwartek), godz. 18.00
Czytelnia CSW
 
Czy mamy pewność, że szczątki znalezione w katedrze we Fromborku należą do wielkiego astronoma? O wątpliwościach związanych z identyfikacją kości opowie antropolog fizyczny, badacz wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych w Kałdusie oraz krypt w katedrze w Kwidzynie, kościele św. Mikołaja w Gniewie i in.
 
Fragmenty szkieletu ludzkiego, w tym czaszki bez żuchwy, które odnaleziono w 2004 roku w katedrze we Fromborku zostały uznane bez jakichkolwiek wątpliwości przez członków zespołu poszukiwawczego/badawczego za należące do Mikołaja Kopernika. Informacja ta obiegła również media i była tu szczególnie intensywnie lansowana. W odbiorze społecznym sprawa tej identyfikacji wydawała się zatem faktem nie budzącym kontrowersji. W środowisku naukowym pojawiły się jednak uzasadnione glosy krytyczne artykułowane przez doświadczonych badaczy reprezentujących różne specjalności. Wyniki przeprowadzonych badań i analiz, z punktu widzenia współczesnej antropologii fizycznej, wydają się również nie dość adekwatne oraz jednoznaczne by bez żadnej wątpliwości zaakceptować postawioną hipotezę o tożsamości osoby, której kości odkryto we fromborskiej katedrze. W oparciu o literaturę tematu i dokumentację wytworzoną w trakcie bezpośrednich badań tych kości zostaną zaprezentowane i omówione w szczegółowy sposób liczne problemy metodologiczne i interpretacyjne związane z odkryciem grobu Mikołaja Kopernika, a przede wszystkim pozytywną identyfikacją szczątków kostnych przypisanych astronomowi. Zostanie podjęta próba krytycznej weryfikacji ustaleń antropologicznych dotyczących cech odnalezionej czaszki a mających kluczowe znaczenie dla ustalenia tożsamości zmarłego.
 
Prowadzenie: dr hab. Tomasz Kozłowski prof. UMK
Czytelnia CSW, wstęp wolny!
Transmisja wykładu na Facebooku Centrum Literatury CSW

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń