MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Działaj albo giń! Gustav Metzger – Retrospektywa

Centrum Sztuki i Techniki MANGGHA w Krakowie, projekt Arata Isozaki & Associates, K. Ingarden, J. Ewy & Jet Atelier, wykonawca makiety Nowe Studio Wojciech Nowicki, fot. Marcin Czechowicz, dzięki uprzejmości MSN

Przełom / Architektura w Polsce po 1989 roku

Opublikowano: 12 sierpnia 2015 Views: 9750 Press Room

Wystawy w ramach II edycji Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR

II Edycja Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR: Rzeczy Wspólne

12.06-18.10.2015

/ Wystawa Wszechstronni Rzemieślnicy i Utalentowani Artyści
Spółdzielnia RZUT 1935-1996

kuratorzy: Marta Kołacz, Katarzyna Kluczwajd, Cezary Lisowski

 

/wystawa Krajobraz po TORMIARZE

kuratorka: Oliwia Jurkiewicz

 

Druga edycja Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR poświęcona jest zagadnieniom polskiego rzemiosła artystycznego wytwarzanego w rozsianych po całej Polsce spółdzielniach. Tegoroczne hasło festiwalowe – Rzeczy Wspólne – podkreślać ma ideę kolektywnego działania, która towarzyszyła tworzącym spółdzielnie artystom i rzemieślnikom, a także podkreślać, iż pozostawiony przez nich dorobek jest naszym wspólnym dziedzictwem.

Punktem wyjścia tegorocznego festiwalu jest wystawa prezentująca historię i dorobek toruńskiej Spółdzielni Artystów Plastyków RZUT. Wychodząc od analizy lokalnego ośrodka projektantów powojennych w ramach prezentacji wyprodukowanych przez RZUT przedmiotów, poprzez inne festiwalowe wydarzenia, pragniemy przybliżyć publiczności nieznaną historię spółdzielczego oblicza polskiego wzornictwa.

Na program TORMIARU 2015 składa się cykl wydarzeń poświęconych idei spółdzielczości, rzemieślniczej pracy oraz samoorganizacji artystów i wykonawców w kontekście dziejów polskiego wzornictwa. W ramach towarzyszącej festiwalowi konferencji naukowej zebrane zostały rozproszone dotąd informacje, które pozwolą na zbudowanie bazy wiedzy dotyczącej spółdzielczych inicjatyw w całej Polsce. Spotkania z twórcami i projektantami przybliżają tajniki ich fachu. Targi dizajnu oraz Pchli targ dają miłośnikom wzornictwa okazję nabycia unikatowych przedmiotów, zaś warsztaty pozwolalają na samodzielne ich wykonanie. Program festiwalu dopełnia “Krajobraz po Tormiarze” – wystawa i towarzyszące jej inicjatywy będące podsumowaniem ubiegłorocznej edycji festiwalu.

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń