MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Marzec w CSW ?

ZMYSŁOTEKA w kwietniu

Opublikowano: 19 stycznia 2022 Views: 557 Projekty, Strona główna

The Key to Connection – publikacja podsumowująca projekt

Wraz z początkiem nowego roku chcemy podzielić się z Wami publikacją podsumowującą ponad 2-letnią przygodę, podczas której praktycy tańca, osoby pracujące z młodzieżą oraz młodzi ludzie z Łotwy, Bułgarii, Grecji i Polski pracowali razem, aby odkrywać nowe metody uczenia się poprzez ruch (nauczania kinestetycznego). Projekt The Key to Connection obejmował długotrwały proces, na który składały się zajęcia, warsztaty, laboratoria oraz seminaria – zarówno wśród ekspertów, jak i wspólnie z młodzieżą. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu z Programu Erasmus+.

Punktem wyjścia dla projektu było założenie, że ruch może być bardzo pomocny w procesie dorastania, rozwoju i usamodzielniania się młodych ludzi. Centrum Sztuki Współczesnej realizowało działania lokalne we współpracy ze Stowarzyszeniem Dorośli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego. Dzięki warsztatom i zajęciom ruchowym młodzi ludzie mogli popracować nad rozumieniem “otwartości”, zastanowić się, ale przede wszystkim poczuć, czym jest otwartość na siebie oraz czym jest otwartość na innych. Partnerzy projektu pracowali z młodzieżą nad takimi tematami jak: krytyczne rozumienie siebie, różnorodność jako wartość, umiejętność słuchania i obserwacji.

Jest kilka powodów, które sprawiły, że poszliśmy krok dalej i podjęliśmy się opracowania nowych metod uczenia się poprzez ruch. Po pierwsze wykorzystujemy naukę kinestetyczną, aby wyostrzyć zmysł kinestetyczny – czasami nazywany pamięcią mięśni. Zmysł kinestetyczny to potężne narzędzie do łączenia się ze sobą i światem, w którym żyjemy. Ciało wie bardzo dużo. Zna położenie, wielkość, objętość części ciała, odległość, równowagę, wagę, grawitację. Ma swoje wyczucie czasu. Dzięki ciału możemy uczyć się m.in. jaki jest nasz stosunek do otwartości, różnorodności, jaka jest nasza umiejętność słuchania i obserwowania oraz krytycznego postrzegania siebie. Nauka kinestetyczna zachęca nas do zaufania naszemu ciału, które wie.

Po drugie ruch jest istotną częścią komunikacji. 70% naszej komunikacji to komunikacja niewerbalna. Poprzez ruch możemy komunikować się bez ograniczeń kulturowych, społecznych, intelektualnych czy fizycznych. To najbardziej demokratyczny język, jak Supermoc, o której zapomnieliśmy.

Po trzecie nauka kinestetyczna opiera się na współpracy. Zarówno nauczyciel, jak i uczeń są połączeni, zaangażowani i współdziałają, aby osiągnąć cel. Nauczyciel nie jest autorytetem, którego słucha się bez zadawania pytań. Jest on raczej facylitatorem, czyli tworzy środowisko, w którym uczeń może doświadczać, uczyć się z doświadczenia, a następnie wymieniać myśli, aby zrozumieć i przetrawić efekty uczenia się poprzez ruch.

Poza tym, nauka kinestetyczna pomaga przesuwać granice fizyczne i psychologiczne. Po ćwiczeniach budzi się gotowość do zrobienia czegoś więcej, wzniesienia się na kolejny poziom. Praca w grupie w oparciu o ruch promuje takie postawy jak zaufanie, empatia, słuchanie, wyrażanie siebie, otwartość itp.

Doświadczenia projektu potwierdzają, że nauka kinestetyczna lub nauka poprzez ruch jest istotną częścią samorozwoju, która pozwala lepiej poznać siebie oraz doświadczyć połączenia ciała, umysłu i czucia. Uczestnicy projektu The Key to Connection eksperymentowali, tworzyli oraz testowali metody uczenia się poprzez ruch kompetencji istotnych dla samorozwoju. Wszystkie metody oraz udokumentowany proces ich opracowywania, zostały zebrane w jednej cyfrowej publikacji, która jest zestawem gotowych narzędzi dla tych, którzy pracują z młodzieżą i dziećmi i wierzą w moc uczenia się kinestetycznego.

Prezentowana publikacja, wieńcząca projekt, zawiera opis zajęć ruchowych zorganizowanych w ramach projektu z notatkami twórców i ich oczekiwanymi efektami, materiał teoretyczny na temat uczenia się kinestetycznego, rozdział o kompetencjach, na których skupiliśmy się przy tworzeniu ćwiczeń ruchowych, informacje o grupach młodzieży, z którymi współpracowaliśmy, a także o uczestnikach projektu i organizacjach, które reprezentują.

Zachęcamy do pobrania, przeczytania, ale przede wszystkim do korzystania z publikacji The Key to Connection – Digital methodological materials for dance teachers and youth workers on kinesthetic learning for youth empowerment.

Więcej o projekcie pod linkiem: klik

Strona o projekcie w języku angielskim: klik

Publikację możecie pobrać poniżej.

The Key to Connection - Digital methodological materials for dance teachers and youth workers on kinesthetic learning for youth empowerment (pdf, 4.9 MiB)

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń