MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

bryan hotele

Wystawa EXPOSED Bryana Adamsa – świąteczna oferta hotelowa

WYSTAW SIĘ W CSW / czekamy na zdjęcia do...

elzbieta jabłońska partytura

Opublikowano: 27 grudnia 2015 Views: 2188 Strona główna, Sztuka

ZA ŚCIANĄ / „Partytura na głosy zwierzęce” projekt Elżbiety Jabłońskiej

/ 09.01.16 (sobota), godz. 18:00 / LabSen

WSTĘP WOLNY!

Projekt „Partytura na głosy zwierzęce”, którego pomysłodawczynią jest Elżbieta Jabłońska, polega na próbie przeniesienia dźwięków wydawanych przez zwierzęta żyjące w bydgoskim ogrodzie zoologicznym na zapis muzyczny. „Utwór”, opracowany przez kompozytora Marcina Gumielę, powstały na postawie pomruków, buczenia, wycia, skomlenia czy skowytu różnych gatunków zwierząt, przeznaczony jest do wykonywania przez członków Chóru Akademickiego UTP im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, występujących pod batutą dyrygentki Agnieszki Sowy.

„Partytura na głosy zwierzęce” skłania do refleksji nad relacjami między ludźmi a przyrodą. Projekt odnosi się do specyfiki miejskich ogrodów zoologicznych, która sprawia, że żyjące tam zwierzęta – wyrwanie ze swojego naturalnego środowiska – zaczynają funkcjonować według reguł ustalanych ludzi. Bliskie współistnienie z człowiekiem powoduje, że nabierają one charakterystycznych cech i nowych zachowań. Budzi to także u zwierząt ogromne emocje, które objawiają się w postaci wydawanych przez nie odgłosów. Porównać je można do utworów chóralnych, wielogłosowych, o wyjątkowo bogatej melodyce i zmiennym natężeniu dźwięku. „Partytura na głosy zwierzęce” ma nie tyle imitować odgłosy przedstawicieli fauny, ile interpretować je za pośrednictwem głosów ludzkich, akcentując jednocześnie emocjonalny wymiar form zwierzęcej komunikacji. Nawiązując do idei rozpisanego na głosy utworu chóralnego, Elżbieta Jabłońska przenosi aspekty związane ze światem natury w bliższy współczesnemu człowiekowi obszar kultury. Emocje udzielające się słuchaczowi w trakcie wykonywania „Partytury…” pozwalają mu zbliżyć się do ich źródła, jakim jest zetknięcie się zwierzęcia z człowiekiem.

Wydarzenie towarzyszące wystawie „ZA ŚCIANĄ”.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń