MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

8. MFF Kino Dzieci

„Kalimera. Grecka kuchnia radości” – spotkanie autorskie i wspólne...

Opublikowano: 20 września 2021 Views: 467 Strona główna

The Key to Connection

 

Projekt „The Key to Connection” (z ang. klucz do połączenia) ma na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk edukacyjnych oraz rozwój współpracy między tancerzami a osobami pracującymi z młodzieżą. Jego koncepcja opiera się na wykorzystaniu możliwości związanych z ruchem i edukacją pozaformalną – przede wszystkim w formie warsztatów, dyskusji i wymiany doświadczeń.

Główną wartością, na której projekt się opiera, jest różnorodność rozumiana jako cecha kulturowa, społeczna i osobista. W swoich założeniach ma trafiać przede wszystkim do młodzieży mniej uprzywilejowanej.

Jego efektem ma być z jednej strony nabycie wiedzy i umiejętności, które ułatwią młodym ludziom rozwinięcie swoich kompetencji i wkroczenie w dorosłość. Z drugiej strony celem projektu jest uniwersalne rozwinięcie postaw, które będą wspierać różnorodność – poczynając od lepszego zrozumienia siebie jako jednostki w społeczności, poprzez rozwinięcie umiejętności słuchania, obserwowania i kooperacji z innymi ludźmi, aż po ukształtowanie postawy otwartości.

Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami z Łotwy, Bułgarii, Grecji i Polski.

Liderem projektu jest organizacja pozarządowa „LAUKKU” z Łotwy.

Każdy z krajów współpracujących w ramach projektu jest reprezentowany przez dwie organizacje – jedną działającą w obszarze tańca współczesnego lub współpracującą z tancerzami i drugą, która adresuje swoje działania do młodzieży ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach.

Partnerzy projektu reprezentujący poszczególne kraje to:

  • Łotwa: LAUKKU, Urząd Miasta Rauna

https://laukku.lv/

www.rauna.lv

  • Bułgaria: Sdruzenie Uch.N-vo CPLR – ODK Pernik, Stowarzyszenie ARTAREA

www.art-artarea.org

  • Grecja: Rhodes Volunteering Community, Panhellenic Association for Psycho-social Rehabilitation and Work Integration (PEPSAEE)

www.pepsaee.gr

  • Polska: Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

www.dorosli-dzieciom.pl

 

Działania projektowe będą obejmowały przede wszystkim warsztaty i działania lokalne adresowane do młodzieży, a także spotkania zespołu projektowego w krajach partnerskich i seminarium „Kick off Seminar”, które posłużą wymianie dobrych praktyk, wypracowanych podczas zajęć z młodzieżą.

Jednym z efektów projektu będzie także powstanie cyfrowego narzędziownika dla osób pracujących z młodzieżą. Będzie on zawierał opis metod pracy i materiały dokumentujące warsztaty i działania realizowane we wszystkich krajach partnerskich.

 

Filmy z warsztatów przeprowadzonych w PL:

 

 

 

Projekt „The Key to Connection” finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

 

 

Podsumowanie projektu w Gazecie Pomorskiej:
https://pomorska.pl/

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń