MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

III Międzynarodowy Dzień Jogi w Toruniu

Wyprawa w głąb sztuki – Plaster

Opublikowano: 10 czerwca 2017 Views: 2327 Projekty, Strona główna, Sztuka

„Obiekt” Małgorzaty Kaczmarek / sesja 3. eksperymentu_e./2015–2017

Kiedy: 29 czerwca, godz. 16.00

NEUROFIZJOLOGIA ARTYSTY W PERFORMANCE
Sesja 3. eksperymentu Fundacji Artystyczno-Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze, z udziałem Małgorzaty Kaczmarek w wystąpieniu artystycznym pt.: Obiekt.

O Eksperymencie:
Nowy sposób rejestracji akcji performatywnych jest propozycją, która ma wzbogacić standardowe nagrania bazujące na dokumentacji wideo. W naszych działaniach poszukujemy nowych form zapisu dzieł o charakterze ulotnym. Podczas planowanych 7 sesji eksperymentu z udziałem 18 artystów będziemy wykorzystywać następujące rodzaje zapisu: audio na setkę, pomiaru natężenia dźwięku, monitorowania i rejestracji danych dotyczących aktywności mózgu twórcy (EEG), a także innych czynności fizjologicznych, takich jak: temperatura ciała, reakcja skórno-galwaniczna (GSR),fotografia mikroskopowa skóry artystki przed akcją i po jej zrealizowaniu, a także częstotliwość oddechów, praca serca (EKG), jak również monitorowania energii (temperatury) wewnętrznej organizmu artysty. Dobór narzędzi rejestrujących wystąpienie artystyczne zależeć będzie od scenariusza akcji i sugestii autora performance (schemat działania sesji 3.). Przy sesji 3. zostanie również przeprowadzone dodatkowe badanie aktywności mózgowej przed (28.06.) i po akcji (29.06) z użyciem funkcjonalnego Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (resting-state fMRI, podejście 2 w e.1/2015-2017). Badanie przed będzie miało miejsce po próbie performance w warunkach podobnych do tych podczas planowanej akcji. W ten sposób uzyskamy materiał porównawczy neuroobrazowania, dzięki któremu będziemy mogli zanalizować różnice w zapisie obrazu podczas wykonywania podobnych czynności bez udziału publiczności i tego obrazu zapisanego podczas właściwej akcji performance. W efekcie tych działań powstanie unikatowa baza danych w której znajdą się informacje na temat emocji i reakcji ciała performera. Tego rodzaju zbiór informacji będzie doskonałym uzupełnieniem dokumentacji wykorzystującej obraz jako główne medium. W sytuacji powodzenia eksperymentu jego finalnym efektem będzie innowacyjna, oparta na badaniach kognitywnych i neurobiologii metoda dokumentowania przebiegu performansu. Zostaną również opracowane procedury postępowania przy zastosowaniu narzędzi laboratoryjnych w warunkach pełnej aktywności artysty podczas akcji. Metoda ta ma na celu poszerzenie kognicji odbiorcy poprzez dokumentację o wielonarzędziowej formie zapisu tego typu działań artystycznych. Ideacja dzieła stanowić ma tutaj formę jego archiwizacji i konserwacji.

O performansie: 
Obiekt Małgorzaty Kaczmarek Do sesji 3. eksperymentu realizowanego przez FUNom we współpracy z ICNT zaprosiliśmy Małgorzatę Kaczmarek. Performerka tak oto pisze o swoim projekcie pt. Obiekt: „Fascynuje mnie zagadnienie bezsilności. Bezsilności wobec zjawisk, ludzi, czy nas samych.”

O Małgorzacie Kaczmarek:
Performerka działań w synergii sztuki z nauką. W swoich pracach inspiruje się tym, co łączy ją z ludźmi i przedmiotami w codziennym życiu.
Więcej: http://malgorzata-kaczmarek.blogspot.com/

Grupa realizatorów:
• autorka idei, koordynatorka realizacji eksperymentu / Viola Kuś
• kuratorka / dr Małgorzata Jankowska
• konsultantka merytoryczna / dr Joanna Dreszer
• badacze w sesji 3.
– Łukasz Kędziora / B-Alert x24 qEEG, Equivital EQ02 sem
– Kamil Kęska / dźwięk na setkę, rejestrator natężenia dźwięku
– Aleksandra Wypych / radiolog (fMRI)
– Jan Nikadon / Badacz (fMRI)
– Viola Kuś / mobilny mikroskop cyfrowy (fotografia mikroskopowa skóry)
– Dagmara Sobczak / wywiad z artystami i z grupą odbiorców
• badacze/obserwatorzy
– Aniela Kokosza
– dr Piotr Szymański / Eyetracker Tobii Pro Glasses 2
– Julia Śliwińska
– dr Magdalena Zamorska
• obraz wideo: Łukasz Matulewski
• fotografie, w tym fotografia stereoskopowa: Viola Kuś

Partnerzy:  
• Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii przy UMK w Toruniu
• Laboratorium Neurokognitywne ICNT
• Pracownia funkcjonalnego Jądrowego Rezonansu Magnetycznego ICNT
• CSW Znaki Czasu w Toruniu
• Zakład Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
• Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy
• Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń